Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

RELACJE POKOLENIOWE W RODZINIE A ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Dane formalne
1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
60-70 lat
71-80 lat
81 i więcej
3. Z ilu członków rodziny składa się Pani/Pana gospodarstwo domowe łącznie z Panem/Panią?
Jedna osoba
Dwie osoby
Trzy osoby
Powyżej trzech osób
4. 2. Jak czuje się Pan/Pani w swojej rodzinie?
a) Bardzo dobrze
b) Dobrze
c) Raczej dobrze
d) Niezbyt dobrze
e) Źle
5. 3. Czy czuje się Pan/Pani potrzebny/a?

a) Raczej tak
b) Tak
c) Raczej nie
d) Nie
6. 4. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z relacji z członkami bliższej i dalszej rodziny?
a) Bardzo zadowolony
b) Raczej zadowolony
c) Ani zadowolony ani niezadowolony
d) Raczej niezadowolony
e) Bardzo niezadowolony
7. 5. Czy posiada Pan/Pani wnuki/prawnuki?
a) Tak
b) Nie
8. 6. Czy pomaga Pan/Pani w opiece nad wnukami/prawnukami?
a) Tak
b) Nie
9. 7. Z kim w rodzinie łączą Pana/Panią najbliższe więzi?
a) Z mężem/żoną
b) Z dziećmi
c) Z wnukami/prawnukami
d) Z innymi
10. 1. Ile ma Pan/ Pani czasu wolnego?
a) Bardzo mało
b) Mało
c) Wystarczająco
d) Dużo
e) Bardzo dużo
11. 2. Z kim najczęściej spędza Pan/Pani czas wolny?

a) Z rodziną
b) Ze znajomymi
c) Sam/a
12. 3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze sposobu spędzania swojego czasu wolnego?

a) Bardzo zadowolony
b) Raczej zadowolony
c) Ani zadowolony Ani niezadowolony
d) Raczej niezadowolony
e) Bardzo niezadowolony
13. 4. Jak woli Pan/Pani spędzać wolny czas?

a) Biernie
b) Aktywnie
14. 5. Na co najchętniej decyduje się Pan/Pani w czasie wolnym? (Można zaznaczyć dwie odpowiedzi)

a) Odpoczynek, relaks, czas tylko dla siebie
b) Czytanie książek lub gazet
c) Oglądanie telewizji
d) Przebywanie z rodziną
e) Spotkania z przyjaciółmi
f) Kino, teatr, koncerty, wystawy itd.
g) Uprawianie sportu
h) Spacery, przejażdżki rowerowe
i) Podróże
j) Praca na działce, w ogrodzie
k) Uprawianie hobby
l) Nauka
m) Działalność społeczna/wolontariat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .