Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

Witam serdecznie.
Nazywam się Ewa Witkowska i jestem studentką Turystyki i Rekreacji na uczelni SGGW w Warszawie. Jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej na temat turystyki winiarskiej we Włoszech. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa i składa się z 14 pytań. Odpowiedzi posłużą mi wyłącznie do napisania pracy licencjackiej.
Pytania 1-6 to metryczka.
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
1. Płeć
kobieta
mężczyzna
2. Wiek
3. Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze
średnie
wyższe
4. Ocena sytuacji materialnej
bardzo dobra
dobra
dostateczna
raczej zła
bardzo zła
5. Miejsce zamieszkania
a) wieś
b) miasto do 50 tys. mieszkańców
c) miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców
d) miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
6. Charakter wykonywanej pracy
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy
przedsiębiorca
wolny zawód
student
emeryt
7. Czy kiedykolwiek spotkał się Pan/Pani z określeniem enoturystyka/turystyka winiarska? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
8. Jeśli tak to gdzie? (proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
blogi tematyczne
portale społecznościowe (np. Facebook)
telewizja
prasa
znajomi
9. Czy uważa Pan/i, że enoturystyka (czyli forma turystyki polegająca na odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina) jest znaną i popularną formą wypoczynku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
10. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na takim wyjeździe? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
11. Jeśli tak to gdzie?
12. Jakie zna Pan/Pani regiony winiarskie?
13. Czy chciałby Pan/Pani wziąć udział w wyjeździe, w trakcie którego byłaby możliwość zwiedzania winnic, degustacji lokalnego wina? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
nie mam zdania
14. W jakich atrakcjach chciałby Pana/Pani wziąć udział? (proszę ocenić atrakcje w skali: zdecydowanie nie chciałbym/abym wziąć udziału, raczej nie chciałabym/abym wziąć udziału, nie mam zdania raczej chciałbym/abym wziąć udział, zdecydowanie chciałbym/abym wziąć udział)
zdecydowanie nie chciałbym/chciałabym wziąć udziałuraczej nie chciałabym/chciałabym wziąć udziałunie mam zdaniaraczej chciałbym/chciałabym wziąć udziałzdecydowanie chciałbym/chciałabym wziąć udział
degustacja lokalnego wina
zwiedzanie winnic
udział w lokalnych festynach, świętach winiarskich
zakup lokalnego wina
poznanie tradycji związanych z produkcją wina w danym regionie
15. Z którymi państwami najbardziej kojarzy się Panu/Pani turystyka winiarska? (proszę ocenić ustawiając państwa w kolejności: 1- najmniej mi się kojarzy, 5- najbardziej mi się kojarzy)
Francja
Hiszpania
Portugalia
Węgry
Włochy
16. Jakie powody sprawiłby, że zdecydowałby się Pan/i na wyjazd enoturystyczny? (max 2 odpowiedzi)
ciekawość tej formy turystyki
chęć poznania etapów produkcji wina
zwiedzanie winnic
zainteresowanie kulturą, zwyczajami danego regionu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .