Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Twoja przestrzeń publiczna

Celem niniejszej ankiety jest określenie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych w Gminie Dobrzyniewo Duże. Według definicji przestrzeń publiczna to miejsce o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne ( Art. 2 ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
Do 18 lat
Od 18 do 24 lat
Od 25 do 29 lat
Od 30 do 39 lat
Od 40 do 49 lat
Od 50 do 59 lat
Od 60 lat i więcej
* 3. Podaj miejsce zamieszkania
* 4. Od ilu lat mieszka Pani/Pan w swojej miejscowości?
do 1 roku
1-3 lata
4-5 lat
6-9 lat
10-20 lat
powyżej 20 lat
* 5. Jak ocenia Pani/Pan poziom bezpieczeństwa w swojej miejscowości?
Niski
Średni
Wysoki
* 6. Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w swojej miejscowości?
Niska
Średnia
Wysoka
* 7. Jak ocenia Pani/Pan stan infrastruktury w swojej miejscowości?
Zły
Średni
Dobry
Bardzo dobry
* 8. Jaki jest Pani/ Pana zdaniem stopień nasycenia usługami w miejscowości zamieszkania?
Mały
Średni
Duży
* 9. Czy Pani/Pana zdaniem ilość miejsc przestrzeni publicznej w miejscowości zamieszkania (place zabaw, boiska itp.) jest wystarczająca? Jeśli nie to proszę podać propozycję nowego miejsca spotkań.
Tak
Nie
* 10. Jak ocenia Pani/Pan aktualny sposób zagospodarowania istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości zamieszkania? Jeśli zły to co należało by poprawić?
Dobry
Zły
* 11. Czy obecny kierunek rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże ocenia Pani/Pan jako:
Właściwy
Niewłaściwy
Nie mam zdania
* 12. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć w projektach społecznych na rzecz wsi i ich mieszkańców?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .