Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat przemocy w rodzinie

* 1. Płeć
K
M
* 2. Rodzina:
Pełna
Niepełna
* 3. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 50 tys mieszkańców
Miasto powyżej 50 tys mieszkańców
* 4. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny?
Dobra
Raczej dobra
Średnia
Raczej zła
Zła
* 5. Co dla Ciebie oznacza pojęcie przemocy w rodzinie?
* 6. Wymień znane ci z mediów rodzaje przemocy.
* 7. Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z przemocą w domu?
Tak
Nie
* 8. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem ze zjawisko przemocy w rodzinie powinno być monitorowane przez państwo?
Tak
Nie
* 9. Czy uważasz, że w Polsce są opracowane rozwiązani pozwalające minimalizować zjawisko przemocy w rodzinie?.
Tak
Nie
* 10. Czy Twoim zdaniem osoby przebywające w rodzinie przemocowej mogą liczyć na wsparcie instytucji państwowych?
Tak
Nie
* 11. Czy uważasz, że w Twojej rodzinie występuje, bądź występowała przemoc? Jeżeli tak, to czego to zjawisko dotyczyło
W mojej rodzinie nie występowała przemoc
Wyśmiewanie
Nadmierna krytyka
Wulgaryzowanie
agresja pod wpływem alkoholu
Grożenia
Szantaż
Policzkowanie
Szarpanie
Kopanie
Duszenie
Przypalanie ciała przedmiotami
Ograniczenia snu i pożywienia
* 12. Czy znasz instytucje, do których młody człowiek moze się zwrócić o pomoc w sytuacji stosowania wobec niego przemocy?
Tak
Nie
* 13. Czy sądzisz, że z problemem przemocy w rodzinie można zglosić się do wychowawcy klasy?
Tak
Nie
* 14. Jak uważasz gdzie młody człowiek może szukać wsparcia w przypadku stosowania wobec niego przemocy? Zaznacz wybrane odpowiedzi.
Wychowawca
Pedagog
Rodzice
Rodzeństwo
Przyjaciele
Policja
Ośrodek Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
Telefon zaufania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .