Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena infrastruktury Gminy Zielonki w latach 2007-2016

1. Czy od roku 2007 do roku 2016 zauważył(a) Pan(i) zmiany w infrastrukturze na terenie Gminy Zielonki?
Tak
Nie
2. Czy według Pana(i) zmiany w infrastrukturze w latach 2007-2016 pozytywnie wpłynęły na mieszkańców oraz Gminę Zielonki?
Tak
Nie
3. Czy zauważył(a) Pan(i) wpływ infrastruktury na rozwój Gminy Zielonki?
Tak
Nie
4. Czy według Pana(i) Gmina Zielonki wystarczająco inwestuje w infrastrukturę?
Tak
Nie
5. Czy według Pana(i) wpływy ze środków europejskich mają duże znaczenie dla infrastruktury w Gminie Zielonki?
Tak
Nie
6. Który z obszarów infrastruktury według Pana(i) powinien być bardziej rozwinięty na terenie Gminy Zielonki?
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura wodociągowa
Infrastruktura kanalizacyjna
Infrastruktura teleinformatyczna
Dostępność usług transportu publicznego
Ścieżki rowerowe
Bezpieczeństwo na drogach publicznych
Infrastruktura kulturalna
Infrastruktura edukacyjnai wychowawcza
Dostępność przedszkoli i żłobków
Infrastruktura turystyczna i wypoczynkowa
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Dostępność i jakość usług medycznych i pomocy społecznej
Wszystkie
7. Który z obszarów infrastruktury w Gminie Zielonki według Pana(i) jest najlepiej rozwinięty?
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura wodociągowa
Infrastruktura kanalizacyjna
Infrastruktura teleinformatyczna
Dostępność usług transportu publicznego
Ścieżki rowerowe
Bezpieczeństwo na drogach publicznych
Infrastruktura kulturalna
Infrastruktura edukacyjnai wychowawcza
Dostępność przedszkoli i żłobków
Infrastruktura turystyczna i wypoczynkowa
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Dostępność i jakość usług medycznych i pomocy społecznej
Wszystkie
8. Proszę określić poziom infrastruktury w Gminie Zielonki
Bardzo dobry
Dobry
Średni
Słaby
Bardzo słaby
9. Czy ma Pan(i) uwagi odnośnie infrastruktury w Gminie Zielonki?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .