Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Identyfikacja luk kompetencyjnych w zakresie kształcenia postaw kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich wśród studentów i niedoświadczonych zawodowo absolwentów dolnośląskich uczelni

Dzień dobry!
Reprezentujemy Koło Naukowe Zarządzania VISTA, funkcjonujące przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest identyfikacja luk kompetencyjnych w zakresie kształcenia postaw kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich wśród studentów
i niedoświadczonych zawodowo absolwentów dolnośląskich uczelni.
Niniejszy kwestionariusz ankietowy przygotowaliśmy w celu przeprowadzenia badań, których wyniki posłużą do przygotowania szkoleń dla przyszłych pracowników. Spotkania te podwyższą umiejętności i kompetencje oraz rozwiną cechy najbardziej pożądane na rynku pracy.
Współfinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Zapewniamy Pani/Panu pełną anonimowość.
* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
25 – 35 lat
36 – 45 lat
46 – 55 lat
powyżej 55 lat
3. Staż pracy
do 5 lat
6-10 lat
11-20 lat
powyżej 20 lat
* 4. Miejsce działalności
obszary wiejskie
miasta poniżej 20 tyś. mieszkańców
miasta 21 – 99 tyś. mieszkańców
miasto 100 tyś. mieszkańców i więcej
* 5. Czy uważa Pan/Pani, że rozwój umiejętności miękkich jest przydatny dla osób poszukujących zatrudnienia?
zdecydowanie tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
nie mam zdania
* 6. Jak ocenia Pan/Pani poziom umiejętności posiadanych przez studentów dolnośląskich uczelni? (1-bardzo niski, 2-niski, 3-trudno powiedzieć, 4-wysoki, 5-bardzo wysoki)
12345
umiejętność pracy w grupie
komunikatywność
łatwość w podejmowaniu decyzji
umiejętność organizacji pracy
radzenie sobie ze stresem
umiejętność zarządzania czasem
umiejętność rozwiązywania konfliktów
umiejętności perswazyjne i negocjacyjne
umiejętność sprawnego poruszania się po Internecie i szybkiego wyszukiwania informacji
sztuka prowadzenia prezentacji
zdolności analityczne
systematyczność
zdolność do samooceny
* 7. Jak ocenia Pan/Pani znaczenie posiadania przez pracownika wymienionych niżej umiejętności w jego pracy zawodowej? (1-zdecydowanie nieważne, 2- raczej nieważne, 3-trudno powiedzieć, 4-raczej ważne, 5- zdecydowanie ważne)
12345
umiejętność pracy w grupie
komunikatywność
łatwość w podejmowaniu decyzji
umiejętność organizacji pracy
radzenie sobie ze stresem
umiejętność zarządzania czasem
umiejętność rozwiązywania konfliktów
umiejętności perswazyjne i negocjacyjne
umiejętność sprawnego poruszania się po Internecie i szybkiego wyszukiwania informacji
sztuka prowadzenia prezentacji
zdolności analityczne
systematyczność
zdolność do samooceny
* 8. Czy uważa Pan/Pani, że wiedza zdobyta w trakcie studiów jest wystarczająca, aby zdobyć pracę na określonym stanowisku?
zdecydowanie tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
nie mam zdania
* 9. Jakie formy rozwoju kompetencji uważa Pan/Pani za najbardziej odpowiednie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
kursy i szkolenia organizowane przez uczelnie
kursy i szkolenia organizowane przez firmy i organizacje zewnętrzne
dofinansowanie samokształcenia, np. zakup książek, czasopism
dofinansowanie nauki na dodatkowym kierunku studiów
* 10. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność istniejącej oferty rynkowej (w tym również uczelnianej) z zakresu kształcenia umiejętności miękkich?
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
nie mam zdania
* 11. Jak ocenia Pan/Pani dostęp dla studentów do istniejącej oferty rynkowej (w tym również uczelnianej) z zakresu kształcenia umiejętności miękkich?
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
nie mam zdania
* 12. Jak ocenia Pani/Pan znaczenie wymienionych niżej kryteriów stosowanych przez przedsiębiorstwa w zatrudnianiu nowych pracowników? (1-zdecydowanie nieważne, 2- raczej nieważne, 3-trudno powiedzieć, 4-raczej ważne, 5- zdecydowanie ważne)
12345
kierunek studiów
udział w stażach i praktykach
poziom wykształcenia
kompetencje miękkie
wysokość oceny na dyplomie
wygląd zewnętrzny
* 13. Spośród umiejętności wymienionych w pytaniu nr 6 proszę wybrać trzy Pani/Pana zdaniem najważniejsze w pracy zawodowej i uszeregować je wg malejącej istotności (gdzie 1 oznacza najważniejszą)
1
2
3
* 14. Spośród umiejętności wymienionych w pytaniu nr 6 proszę wybrać trzy, których Pani/Pana zdaniem najbardziej brakuje studentom i młodym absolwentom dolnośląskich uczelni, a następnie proszę uszeregować je wg malejącej istotności (gdzie 1 oznacza największy deficyt)
1
2
3
15. Jakie są wg Pana/Pani źródła barier w znalezieniu pracy przez absolwentów dolnośląskich uczelni wyższych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
brak odpowiedniego systemu nauczania
brak odpowiedniego przepływu informacji na temat wolnych stanowisk
brak chęci do poszukiwania pracy
niska samodzielność absolwentów
* 16. Czy uważa Pan/Pani, że rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości jest przydatny dla osób poszukujących zatrudnienia?
zdecydowanie tak
raczej tak
zdecydowanie nie
raczej nie
nie mam zdania
* 17. Jak ocenia Pan/Pani znaczenie posiadania przez pracownika wymienionych niżej postaw w jego pracy zawodowej? (1-zdecydowanie nieważne, 2- raczej nieważne, 3-trudno powiedzieć, 4-raczej ważne, 5- zdecydowanie ważne)
12345
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Zadowolenie z życia w poczuciu niepewności
Otwartość
Wiara we własne siły
Zdolność do podejmowania ryzyka
Zdolności przywódcze
Otwartość na nowe szanse
Orientacja na zadanie i rezultaty
Zorientowanie na przyszłość
* 18. Jak ocenia Pan/Pani poziom postaw posiadanych przez studentów dolnośląskich uczelni? (1-bardzo niski, 2-niski, 3-trudno powiedzieć, 4-wysoki, 5-bardzo wysoki)
12345
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Zadowolenie z życia w poczuciu niepewności
Otwartość
Wiara we własne siły
Zdolność do podejmowania ryzyka
Zdolności przywódcze
Otwartość na nowe szanse
Orientacja na zadanie i rezultaty
Zorientowanie na przyszłość
* 19. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność istniejącej oferty rynkowej (w tym również uczelnianej) z zakresu rozwoju postaw kreatywności i przedsiębiorczości?
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
nie mam zdania
* 20. Jak ocenia Pan/Pani dostęp dla studentów do istniejącej oferty rynkowej (w tym również uczelnianej) z zakresu kształcenia postaw kreatywności i przedsiębiorczości?
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
nie mam zdania
* 21. Spośród postaw wymienionych w pytaniu 17 proszę wybrać trzy, które wg Pana/Pani są najważniejsze w pracy zawodowej i uszeregować je malejąco. ( 1- najistotniejsza)
1
2
3
* 22. Spośród postaw wymienionych w pytaniu 17 proszę wybrać trzy, które Pana/Pani zdaniem najbardziej brakuje studentom oraz absolwentom dolnośląskich uczelni, a następnie uszeregować je wg malejącej istotności. ( 1- oznacza największy deficyt)
1
2
3
Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy z Kołem Naukowym Zarządzania VISTA. kolonaukowevista@gmail.com


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .