Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Stres w miejscu pracy i jego wpływ na motywację pracowników

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,
jestem studentką III roku Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Pragnę zaprosić Państwa do wzięcia udziału w badaniu będącym częścią mojej pracy licencjackiej. Ankieta kierowana jest do osób pracujących i jest w pełni anonimowa. Wszystkie zebrane dane będą wykorzystywane jedynie do mojej pracy licencjackiej. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
1. Czy pracodawca docenia Pana/i pracę?
Tak
Nie
Nie mam zdania
2. W jakim stopniu motywuje Pana/Panią stabilność zatrudnienia?
1 (najmniej)
2
3
4
5 (najbardziej)
3. W jakim stopniu motywuje Pana/ Panią wykonywanie pracy, którą się lubi?
1 (najmniej)
2
3
4
5 (najbardziej)
4. W jakim stopniu motywuje Pana/ Panią obawa przed utratą pracy?
1 (najmniej)
2
3
4
5 (najbardziej)
5. Jak często odczuwa Pan/i stres w pracy?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadko
nigdy
6. Który czynnik najbardziej powoduje u Pana/i stres?
niskie wynagrodzenie
nieodpowiednie warunki pracy
przeciążenie pracą
zbyt duże wymagania
ciągłe kontrole
brak możliwości awansu i rozwoju
zła atmosfera
presja czasu
brak stabilizacji zawodowej
7. Czy stres związany z miejscem pracy, wpływa niekorzystnie na Pana/i życie osobiste?
tak
czasami
nie
nie wiem
8. W jaki sposób radzi Pan/i sobie ze stresem?
skupiam się na zainteresowaniach
poszukuję wsparcia u najbliższych
tłumię go w sobie
zażywam leki uspokajające
idę na zwolnienie chorobowe
akceptuję zaistniałą sytuację
9. Czy zdarzyło się Panu/i korzystać ze zwolnienia lekarskiego lub brać urlop z powodu stresu w pracy?
często
czasami
rzadko
nigdy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .