Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

JAVAgda2_ankieta ewaluacyjna_nr milion_Wielemborek_Jabłoński_Walnicki_Roppel

1. Jak oceniasz prowadzenie zajęć przez Ewelinę Wielemborek (UseCase)
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Merytoryczne przygotowanie do zajęć
Umiejętność przekazywania wiedzy
Kontakt z uczestnikami
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
2. Jak oceniasz prowadzenie zajęć przez Pawła Jabłońskiego (UseCase/Projekt praktyczny)?
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Merytoryczne przygotowanie do zajęć
Umiejętność przekazywania wiedzy
Kontakt z uczestnikami
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
3. Jak oceniasz prowadzenie zajęć przez Pawła Walnickiego (UseCase/Projekt praktyczny)?
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Merytoryczne przygotowanie do zajęć
Umiejętność przekazywania wiedzy
Kontakt z uczestnikami
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
4. Jak oceniasz prowadzenie zajęć przez Rafała Roppela (UseCase/Projekt praktyczny)?
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Merytoryczne przygotowanie do zajęć
Umiejętność przekazywania wiedzy
Kontakt z uczestnikami
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
5. Wymień proszę po 2 aspekty kursu, które wg Ciebie były:
1. naszymi największymi fuckupami
2. naszymi największymi sukcesami
3. Twoimi największymi błędami
4. Twoimi największymi sukcesami
I określ poziom swojego zadowolenia z uczestnictwa w kursie w skali 1-10.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .