Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Magisterka ankieta

Dzień dobry, nazywam się Sebastian Arciszewski, jestem studentem kieruku Zarządzanie Usługami Turystycznymi na Politechnice Białostockiej i piszę pracę magisterską na temat "Znaczenie Internetu w promocji i rozwoju systemów rezerwacji w agroturystyce na przykładzie powiatu hajnowskiego." Proszę o udzielenie odpowiedzi na te kilka pytań których wyniki będe mógł użyć w swojej pracy, ankieta jest anonimowa.
1. Z jakiej formy reklamy korzysta Pan/Pani promując swoje gospodarstwo agroturystyczne?
radio, prasa lokalna
ogłoszenia w internecie
wizytówki, ulotki
własna strona internetowa
udział w targach turystycznych
oferty kierowane do firm
2. Z jakich kanałów dystrybucji Pan/Pani korzysta?
osobiście przez telefon
osobiście przez internet
inne
3. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne posiada własną stronę internetową?
tak
nie
4. Czy posiada Pan/Pani adres skrzynki mailowej podporządkowany pod kontakt z gospodarstwem agroturystycznym?
tak
nie
5. W jakim stopniu uważa Pan/Pani że Internet jest skuteczny jako narzędzie promowania produktu agroturystycznego?
bardzo skuteczny
raczej skuteczny
mało skuteczny
nieskuteczny
brak zdania
6. Czy korzysta Pan/Pani z internetowych systemów rezerwacji?
tak
nie
7. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne przynależy do stowarzyszenia gospodarstw agroturystycznych?
tak
nie
8. Z jakich form promocji internetowej Pan/Pani korzysta?
• własna strona internetowa
• portale społecznościowe np. facebook
• ogólnopolskie, komercyjne portale turystyczne, np. eholiday.pl
• banery reklamowe na innych stronach
9. Od jak dawna Pan/Pani promuje w Internecie swoje gospodarstwo?
poniżej 1 roku
około 1 roku
1-3 lata
powyżej 3 lat
10. Czy po rozpoczęciu promocji w Internecie zmieniła się liczba gości odwiedzających gospodarstwo?
tak
nie
11. Jak zmieniła się liczba odwiedzających?
wzrosła nieznacznie
wzrosła znacząco
ciężko powiedzieć
12. Czy po rozpoczęciu promocji w Internecie wzrosła liczba otrzymywanych telefonów i e-maili z zapytaniem o szczegółową ofertę gospodarstwa?
tak
nie
ciężko powiedzieć
13. Gdyby mógł/a Pan/Pani w przybliżeniu oszacować w jaki sposób wzrosły zyski gospodarstwa po rozpoczęciu promocji internetowej?
nie zmieniły się
wzrosły o mniej niż połowę
wzrosły o połowę
wzrosły o ponad połowę
wzrosły dwukrotnie
wzrosły ponad dwukrotnie
odmawiam udzielenia odpowiedzi/nie wiem
14. Jakie działania podejmują Państwo w kierunku promocji internetowej?
częsta aktualizacja zawartości witryny
pozycjonowanie jej w wyszukiwarce
umieszczanie wizytówek/ogłoszeń na portalach turystycznych
inne
15. Czy Państwo sami prowadzą promocję internetową czy zlecają ją komuś?
• sam/i prowadzę/imy
• zlecam to komuś innemu
Metryczka:
16. Liczba miejsc noclegowych w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
1-5
6-10
11-15
16-20
powyżej 20
17. Jak długo prowadzi Pan(i) działalność agroturystyczną?
Proszę podać wartość w latach.
18. Powierzchnia gospodarstwa w hektarach.
poniżej 1
1-5
6-10
11-15
16-20
powyżej 20
19. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .