Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Odbiór społeczny jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Brzyska

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
3. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Wyższe
4. Miejsce zamieszkania
Brzyska
Kłodawa
Ujazd
Błażkowa
Dąbrówka
Wróblowa
Lipnica Dolna
5. Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś do czynienia z Ochotniczą Strażą Pożarną? Jeśli tak to w której z podanej sytuacji.
Nigdy nie miałem/miałam styczności z OSP
Miałem/Miałam styczność z OSP podczas działań ratowniczych
Miałem/Miałam styczność z OSP podczas imprez okolicznościowych
Miałem/Miałam styczność z OSP podczas innych sytuacji
6. Co wpływa na Twoje postrzeganie Ochotniczej Straży Pożarnej?
Kontakt osobisty
Opinia znajomych
Media społecznościowe
Filmy i programy telewizyjne
Wiadomości medialne
7. Jaka jest Pana/Pani ocena współpracy pomiędzy samorządem a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w gminie Brzyska?
Bardzo dobra
Dobra
Satysfakcjonująca
Zła
Bardzo zła
8. Czy uważasz, że masz wystarczającą wiedzę na temat roli i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzyska?
Tak
Nie
9. Które z wymienionych zagrożeń Pana/Pani zdaniem jest najniebezpieczniejsze dla mieszkańców gminy Brzyska?
Pożarowe
Powodziowe
Budowlane
Ekologiczne
Komunikacyjne
10. Czy ochotnicze straże pożarne w gminie Brzyska powinny często przeprowadzać różnego rodzaju ćwiczenia i manewry celem doskonalenia zawodowego?
Tak
Nie
11. Jak według Twojej opinii zmieniała się Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Brzyska na przestrzeni ostatnich lat?
Mniej interwencji, więcej prewencji
Więcej dobrego sprzętu
Cięcia budżetowe wpłynęły negatywnie na OSP
Większa aktywność kulturalna
Służba stała się bardziej profesjonalna
OSP posiada coraz więcej dobrego sprzętu
Nie zauważam żadnej zmiany
12. Podsumowując, jak oceniasz służbę ochotniczych straży pożarnych w gminie Brzyska?
Niezastąpiona
Ważna
Pomimo wielu przeciwnością służy ludziom
Zbędna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .