Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

AQ

* 1. Czy chcesz by województwo warmińsko - mazurskie oddzieliło się od Rzeczypospolitej Polskiej i stało się wolnym państwem?
Tak
Nie
* 2. Jaki chcesz tym nowego państwa?
Republika unitarna
Republika federacyjna
Monarchia konstytucyjna
Monarchia parlamentarna
Monarchia konstytucyjno - parlamentarna
Monarchia ludowa
Monarchia federacyjna