Wypożyczenia krótkoterminowe

* 1. Jak często korzysta Pani/Pan z Czytelni Połączonych Bibliotek? (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w semestrze
kilka razy w roku
raz w roku
* 2. Jakich książek najczęściej poszukuje Pani/Pan w Czytelni? (proszę zakreślić najwyżej trzy odpowiedzi)
lektur
książek w niewielkiej liczbie egzemplarzy
tytułów niedostępnych w Wypożyczalni
materiałów polecanych przez Wykładowców
materiałów poszerzających własną wiedzę
* 3. Czy zdarzyło się Pani/Panu poprosić pracownika Czytelni o wypożyczenie książki z księgozbioru dydaktycznego na krótki okres czasu? (można zakreślić tylko jedną odpowiedź)
tak - często
tak - rzadko
nie, nigdy
* 4. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje konieczność wprowadzenia na stałe usługi wypożyczeń krótkoterminowych:
taknie
wypożyczenia na noc, dzień, weekend
wypożyczenia na zajęcia
* 5. Jakie książki najchętniej wypożyczałaby Pani/Pan na "krótki termin"? (proszę zakreślić najwyżej trzy odpowiedzi)
lektury
materiały wykładowców
książki w niewielkiej liczbie egzemplarzy
książki dla własnych zainteresowań
* 6. Który księgozbiór powinien zostać objęty systemem wypożyczeń krótkoterminowych?
podręczny (na lewo od wejścia do Czytelni)
dydaktyczny (na prawo od wejścia do Czytelni)
księgozbiór z Wypożyczalni


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance