Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zmiany psychosomatyczne cyklu miesięcznego u pacjentek stosujących i niestosujących antykoncepcji hormonalnej

1. Wiek
2. Wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
3. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 10 tys. mieszk.
Miasto 10-50 tys. mieszk.
Miasto 50-100 tys. mieszk.
Miasto powyżej 100 tys. mieszk.
4. Dochód miesięczny przypadający na członka rodziny:
Poniżej 1000 zł
1000 - 2000 zł
powyżej 2000 zł
5. Wiek pierwszej miesiączki:
6. Długość trwania cyklu miesiączkowego:
7. Długość trwania krwawienia miesiączkowego:
8. Która metoda antykoncepcji jest według Pani najskuteczniejsza (proszę ponumerować od 1 - 6; gdzie 1- najskuteczniejsza, 6- najmniej skuteczna)
123456
Prezerwatywy
Plastry antykoncepcyjne
Wkładki wewnątrzmaciczne
Tabletki antykoncepcyjne
Dopochwowe środki plemnikobójcze
Stosunek przerywany
9. Wiek rozpoczęcia inicjacji seksualnej (jeśli nie współżyjesz wpisz "X" i przejdź do pytania nr 12):
10. Ilość:
ciąż
porodów
poronień
11. Czy ma Pani stałego partnera seksualnego?
Tak
Nie
12. Czy stosuje Pani antykoncepcję hormonalną? (Jeśli NIE, proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź i przejść do pytania nr 21)
Tak
Nie
13. W jakim celu została przepisana antykoncepcja hormonalna?
Leczniczo
Ochronnie (nieplanowana ciąża)
14. Jaki rodzaj antykoncepcji hormonalnej Pani stosuje?
Pierścienie dopochwowe
Tabletki antykoncepcyjne
Plastry
15. Jakie preparaty Pani przyjmuje?
16. Który z poniższych schematów przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych Pani stosuje?
21+7
24+4
28
Nie dotyczy
17. Jak długo stosuje Pani antykoncepcję hormonalną?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance