Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Bartoszyce

* 1. Które z poniższych obszarów powinny stanowić priorytet dla Miasta w perspektywie najbliższych lat ?
(proszę ocenić w skali 1-4, gdzie 4 – bardzo istotne, 3 – istotne, 2 – średnio istotne, 1 – nieistotne)
4 – bardzo istotne3 – istotne2 – średnio istotne1 – nieistotne
a) Edukacja (szkoły, przedszkola, żłobki)
b) Kultura i rozrywka
c) Infrastruktura publiczna (np. dostęp do gazu, kanalizacji, wodociągów, dróg i chodników)
d) Rozwój potencjału turystycznego
e) Sport i rekreacja
f) Ochrona środowiska naturalnego
g) Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia
h) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
i) Funkcjonowanie instytucji publicznych (np. urząd miasta)
j) Rozwój przedsiębiorczości
k) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
l) Współpraca z innymi gminami, powiatem i instytucjami regionalnymi
* 2. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze EDUKACJA (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI).
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”.
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 3. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze KULTURA I ROZRYWKA.
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 4. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze INFRASTRUKTURA PUBLICZNA (np. dostęp do gazu, kanalizacji, wodociągów, dróg i chodników)
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 5. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 6. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze SPORT I REKREACJA
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 7. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 8. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 9. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 10. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH (URZĄD MIEJSKI)
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 11. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 12. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze 11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 13. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Miasta powinny podjąć w obszarze WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI, POWIATEM I INSTYTUCJAMI REGIONALNYMI
W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”
działanie 1
działanie 2
działanie 3
14. Dodatkowy obszar wskazany przez respondenta
działanie 1
działanie 2
działanie 3
* 15. Co w Pani/Pana miejscowości trzeba zrobić w pierwszej kolejności, w najbliższych latach?
(proszę wymienić max. 3 inwestycje)
inwestycja 1
inwestycja 2
inwestycja 3
* 16. Proszę o zaznaczenie 3 mocnych stron Bartoszyc:
dobra infrastruktura (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)
dobre warunki rozwoju przedsiębiorstw i funkcjonowanie prężnych pracodawców
wysoki potencjał turystyczny (dziedzictwo historyczne, atrakcje turystyczne)
stosunkowo wysoka jakość życia i poziom bezpieczeństwa
dobre położenie komunikacyjne
stosunkowo dobra baza noclegowa i gastronomiczna
* 17. Proszę o zaznaczenie 3 słabych stron Bartoszyc:
brak atrakcyjnych ofert pracy
zły stan ulic i chodników w mieście
słaby dostęp do opieki medycznej
brak zróżnicowanej oferty edukacyjnej ponadpodstawowej
brak perspektyw dla młodych ludzi
niskie dochody mieszkańców
wysokie ceny nieruchomości
ruch tranzytowy do przejścia granicznego
narastający problem jakości powietrza (smog)
* 18. Proszę o zaznaczenie 3 największych zagrożeń dla rozwoju obszaru Bartoszyc:
bariery rozwoju przedsiębiorczości
trudności budżetowe miasta
starzejące się społeczeństwo
ucieczka ludzi młodych do większych miast
duża atrakcyjność turystyczna innych miast w regionie
* 19. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru Bartoszyc:
środki z Unii Europejskiej
współpraca z innymi gminami, powiatem i instytucjami regionalnymi (np. Cittaslow)
wzrastająca popularność trendów, eko, slow, życia w zgodzie z naturą
instytucjonalne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
rozwój oferty turystycznej
* 20. Proszę dokończyć zdanie: Uważam, że Bartoszyce są ...


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .