Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie do pracy magisterskiej

Szanowni Państwo,

Nazywam się Katarzyna Goncikowska. Jestem studentką V roku studiów na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego i chciałabym Państwa zaprosić do udziału w badaniu, które prowadzę w
ramach seminarium magisterskiego. Dotyczy ono wnioskowania o cechach ludzi na podstawie tzw.
pierwszego wrażenia przez osoby różniące się pod względem wieku oraz innych wybranych
właściwości.
Prowadzone przeze mnie badanie jest anonimowe, co znaczy, że wyniki indywidualne są całkowicie
poufne, nie będą nikomu udostępniane i posłużą wyłącznie do opracowania zbiorczych rezultatów
badania.
Czas trwania badania nie powinien przekroczyć 15-20 minut. Proszę o wypełnienie zamieszczonych
na następnych stronach arkuszy bez konsultacji z innymi osobami i szczerze, gdyż tylko szczere i
kompletne odpowiedzi umożliwią uzyskanie rzetelnych rezultatów tego badania.
Przejście do następnej strony formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w
badaniu. Mogą jednak Państwo w każdej chwili zrezygnować z uczestniczenia w nim bez podawania przyczyny.
Uczestnicy badania zainteresowani zbiorczymi wynikami mogą skontaktować się ze mną, korzystając
z następującego adresu mailowego: bad.psychuw@gmail.com

Dziękuję za okazaną mi pomoc.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .