Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Metody aktywizujące, a wyniki nauczania na przykładzie przedszkola

1. Czy zna Pani/Pan pojęcie metod aktywizujących? (proszę o zaznaczenie odpowiedzi)
tak
nie
2. Kiedy zapoznał/a się Pan/Pani z metodami aktywizującymi?
w literaturze metodycznej
w trakcie studiów
w trakcie szkoleń, kursów
inne.......................................................................................................
3. Jakie rodzaje metod aktywizujących Pan/Pani zna?(proszę o wypisanie)
4. Jakie metody aktywizujące Pan/Pani stosuje najczęściej(proszę o wypisanie)
5. W jakich sytuacjach Pan/Pani stosuje metody aktywizujące?(proszę o wypisanie)
6. Czy Pani/Pana zdaniem stosowanie metod aktywizujących ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów?
tak
nie
czasami
Proszę uzasadnić swoją wypowiedź
7. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi?
tak
nie
czasami
8. Jakie Pani/Pana zdaniem trudności uniemożliwiają korzystanie z metod aktywizujących w trakcie zajęć?
brak czasu
brak zdyscyplinowania dzieci
zbyt duża ilość dzieci
9. Czy Pani/Pana zdaniem postawa nauczyciela ma wpływ na zainteresowanie dzieci metodami aktywizującymi?
10. Która z metod Pani/Pana zdaniem przynosi największe skutki?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .