Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca praw dziecka pacjenta

* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
* 3. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto
* 4. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 5. Czy Pani/Pana dziecko było kiedykolwiek hospitalizowane?
tak
nie
6. Jeśli tak, to czy zostały Pani/Panu przeczytane prawa dziecka-pacjenta?
tak
nie
nie pamiętam
* 7. Czy personel opiekujący się Pani/Pana dzieckiem przedstawił się lub był możliwy do zidentyfikowania?
tak
nie
nie pamiętam
* 8. Czy zdarzyło się Pani/Panu być świadkiem łamania praw dziecka-pacjenta?
tak
nie
* 9. Czy rodzice/opiekunowie mogą przebywać z dzieckiem podczas całego pobytu w szpitalu?
nie
tak, gdy wymaga tego stan zdrowia
tak, bez względu na stan zdrowia
nie wiem
* 10. Czy istnieją ograniczenia dla osób odwiedzających dziecko?
tak
nie
nie wiem
* 11. Czy rodzice/opiekunowie mają prawo do współuczestniczenia w decyzjach dotyczących leczenia dziecka?
tak
nie
nie wiem
* 12. Dzieci powinny przebywać w sali razem z:
dziećmi tej samej płci
dziećmi w podobnym wieku
dziećmi w podobnym wieku i tej samej płci
nie wiem
wiek i płeć nie ma znaczenia
* 13. Czy dzieci mogą być umieszczane w jednej sali chorych z dorosłymi pacjentami?

tak
nie
nie wiem
* 14. Czy dziecko może samodzielnie decydować o sposobie leczenia?

nie
tak, jeżeli ukończyło 10 rok życia
tak, jeżeli ukończyło 16 rok życia
nie wiem
* 15. Czy dziecko w takim samym stopniu jak rodzic/opiekun ma prawo do uzyskiwania informacji na temat swojego stanu zdrowia?
nie
tak, ale zależy to od wieku dziecka
tak, ale za zgodą rodzica/opiekuna
tak, w sposób odpowiedni do wieku i możliwości pojmowania
nie wiem
* 16. Rodzice/opiekunowie dziecka w razie wątpliwości dotyczących leczenia mogą:
nie wyrazić zgody na leczenie
żądać konsultacji z innym lekarzem
żądać zmiany leczenia dziecka
żądać zmiany lekarza prowadzącego
nie wiem
* 17. Jeżeli pacjent powyżej 16 roku życia odmówił leczenia to:
nie będzie leczony
będzie leczony niezależnie od jego zgody, gdy znajduje się w stanie zagrożenia życia
decyzja należy do rodziców dziecka
decyzję wydaje sąd opiekuńczy po rozpatrzeniu sprawy
nie wiem
* 18. Czy dziecko przebywające w szpitalu może skorzystać indywidualnego toku zajęć?
tak
nie
nie wiem
* 19. Czy dziecko powinno znać swoje prawa?
tak, a sposób ich przedstawienia powinien być zależny od wieku dziecka
tak, jeżeli rodzice uznają to za konieczne
nie, wystarczy, że znają je rodzice
nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .