Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

samobójstwa

* 1. Czy zamach samobójczy jest zgodny z wyznawanymi przez Ciebie zasadami moralnymi? Możesz udzielić jednej odpowiedzi
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 2. Kto według Ciebie częściej skutecznie pozbawia się życia? Możesz udzielić jednej odpowiedzi
mężczyźni
kobiety
nie wiem
* 3. Gdzie ludzie najczęściej popełniają samobójstwa? Możesz udzielić jednej odpowiedzi
na wsi
w mieście
nie wiem
* 4. Jaki jest najczęstszy sposób skutecznego pozbawiania się życia stosowany przez samobójców? Możesz udzielić jednej odpowiedzi *
utopienie
podcięcie żył
otrucie gazem
zażycie trucizny
zazycie środków nasennych
powieszenie
rzucenie się pod koła pojazdu
zastrzelenie
rzucenie się z wysokości
nie wiem
inne , jakie?
* 5. Czy samobójstwo jest w Polsce poważnym problemem społecznym?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 6. Jakbyś określił(a) akt samobójczy? (wybierz jedno z poniższych określeń) Możesz udzielić jednej odpowiedzi
czyn będący wyrazem wolnej woli człowieka
czyn człowieka zdesperowanego
czyn człowieka cierpiącego na chorobę psychiczną
czyn będący wyrazem egoizmu człowieka
* 7. Czy człowiek ma prawo popełnić samobójstwo? Możesz udzielić jednej odpowiedzi
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 8. Czy powinno sie ratować samobójcę*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 9. Czy próbujący popełnić samobójstwo powinni być poddani leczeniu? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 10. W jakich sytuacjach dopuszczalne jest według Ciebie popełnienie samobójstwa? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
w każdej sytuacji
samobójstwo jest niedopuszczalne
w pewnych sytuacjach
nie wiem
* 11. Czy należy zapobiegać samobójstwom? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 12. Kto według Ciebie ma prawo popełnić samobójstwo? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
każdy człowiek
ludzie, których śmierć nie będzie dla nikogo ciężarem
psychicznie chorzy
człowiek z głębokim kalectwem
człowiek chory na AIDS
człowiek chory na raka
nikt nie ma takiego prawa
nie wiem
* 13. Czy należy reagować na pogróżki człowieka, że popełni samobójstwo? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 14. Czy sytuacja społeczno-gospodarcza w naszym kraju usprawiedliwia zjawisko popełniania samobójstw? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 15. Czy w Twoim otoczeniu ktoś próbował popełnić samobójstwo? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
* 16. Czy rozważałeś kiedykolwiek możliwość popełnienia samobójstwa? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
TAK
NIE
* 17. Z kim najchętniej rozmawiasz o swoich problemach? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
z rodzicami
z rodzeństwem
z rówieśnikami
z nauczycielami
z księdzem
z obcym
z partnerem / partnerką
nie poruszma tego tematu
18. Z kim nie rozmawiałby
* 18. Z kim nie rozmawiałbyś na pewno o swoich problemach? Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
z rodzicami
z rodzeństwem
z rówieśnikami
z nauczycielami
z księdzem
z obcym
z partnerem / partnerką
nie poruszma tego tematu
* 19. Płeć Możesz udzielić jednej odpowiedzi*
kobieta
mężczyzna
* 20. Wiek
13-21
22-35
36-50
51 i więcej
* 21. Stałe miejsce zamieszkania: Możesz udzielić jednej odpowiedzi *
wieś
miasto do 20 tyś. mieszkańców
miasto powyżej 20 tyś. mieszkańców
miasto do 100 tyś. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
* 22. Stan cywilny
kawaler / panna
wdowiec / wdowa
rozwiedziony/ rozwiedziona
żonaty / zamężna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .