Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

.

* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
… - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - …
* 3. Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
wyższe
4. Zajmowane stanowisko
* 5. Jak Pana/Pani zdaniem wprowadzenie systemu kafeteryjnego wpłynęło na Pana/Pani efektywność pracy? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
trudno powiedzieć
* 6. Jak system kafeteryjny wpłynął na Pana/Pani zaangażowanie?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
trudno powiedzieć
* 7. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że wprowadzenie systemu kafeteryjnego do organizacji zwiększa efektywność pracowników?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 8. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że wprowadzenie systemu kafeteryjnego do organizacji zwiększa zaangażowanie pracowników?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 9. Jak Pan/Pani ocenia przydatność poszczególnych elementów systemu kafeteryjnego? Proszę o zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską przydatność, a 5 bardzo wysoką.
12345
bilety na imprezy i wydarzenie kulturowe ( kino, teatr, opera, koncerty )
finansowanie urlopów ( wyjazdy krajowe i zagraniczne )
karta wstępu do obiektów sportowych
kupony obiadowe
prenumerata dowolnie wybranego czasopisma
prywatna opieka medyczna
szkolenia zawodowe i kursy językowe
ubezpieczenie na życie
zabiegi w ośrodkach odnowy biologicznej
* 10. Czy Pana/Pani zdaniem pracodawca powinien dokonywać cyklicznego przeglądu korzystania z poszczególnych świadczeń i zastępować te mniej popularne nowymi?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 11. Jakie świadczeniaPana/Pani zdaniem powinny dodatkowo znaleźć się w ofercie systemu kafeteryjnego? Może Pan/Pani wymienić dowolną liczbę świadczeń.
a)
b)
c)
d)
e)
* 12. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność zaspokojenia Pana/Pani potrzeb przez pracodawcę?
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
trudno powiedzieć
* 13. Czy uważaPana/Pani, że Pan/Pani potrzeby są lepiej zaspokajane po wprowadzeniu systemu kafeteryjnego?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 14. W ramach systemu kafeteryjnego został Panu/Pani przyznany limit. Proszę o wskazanie przedziału.
… - 200 zł
201 zł - 400 zł
401 zł - 600 zł
600 zł - …
* 15. Czy limit przyznany przez pracodawcę jest wystarczający do wyboru benefitów, na których najbardziej Panu/Pani zależy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 16. Poniżej zamieszczono kilka stwierdzeń dotyczących systemu kafeteryjnego. Proszę zaznaczyć, na ile zgadza się Pan/Pani z nimi. System kafeteryjny jest:
Zdecydowanie nieRaczej nieRaczej takZdecydowanie takTrudno powiedzieć
innowacyjnym systemem wynagradzania
czynnikiem wpływającym na motywację pracowników
czynnikiem poprawiającym wizerunek pracodawcy na rynku pracy
odpowiedzią na potrzeby pracowników
* 17. Jak ocenia Pan/Pani wprowadzenie systemu kafeteryjnego do organizacji? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
trudno powiedzieć
* 18. Czy system kaferteryjny może być dla Pana/Pani czynnikiem decydującym o podjęciu zatrudnienia w danej firmie?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
19. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr.17
* 20. Jakie dostrzega Pan/Pani zalety systemu kafeteryjnego? Może Pan/Pani wymienić dowolną liczbę zalet.
a)
b)
c)
d)
e)
* 21. Jakie dostrzega Pan/Pani wady systemu kafeteryjnego? Może Pan/Pani wymienić dowolną liczbę wad.
a)
b)
c)
d)
e)
* 22. Czy miał(a) Pan/Pani wcześniej możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak
nie
23. Jeżeli wcześniej korzystał(a) Pan/Pani z systemu kafeteryjnego u innego pracodawcy proszę wskazać czym różnił się poprzedni system od obecnego?
* 24. Czy rekomendował(a)by Pan/Pani zamianę tradycyjnych benefitów na system kafeteryjny innym pracodawcom?Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
25. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr.24
* 26. Czy system kafeteryjny oferowany przez Pana/Pani obecnego pracodawcę spełnia Pana/Pani oczekiwania? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 27. Czy Pana/Pani zdaniem, każdy pracodawca powinien oferować system kafeteryjny swoim pracownikom? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
* 28. Czy Pana/Pani zdaniem, system kafeteryjny pozytywnie wpływa na wizerunek pracodawcy na rynku pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .