Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo w gminie Żnin

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
od 18 - 25 roku
25 - 30
35 - 45
powyżej 45 roku życia
3. Czy mieszkając w swojej gminie czuje się Pan/i bezpiecznie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
4. Czy Pana/Pani miejsce pracy/zamieszkania jest rejonem bezpiecznym?
tak
nie
5. Czy istnieją w Pana/Pani opinii miejsca/miejscowości, które są mniej bezpieczne od innych?
tak nie
6. Jak tak to jakie to są miejsca ?
7. Proszę wskazać miejsca, które Pana/Pani zdaniem są najmniej bezpieczne w Pana/Pani miejscu zamieszkania?
Bary, puby, dyskoteki i ich okolice
Przystanki komunikacji publicznej
Środki komunikacji publicznej
Sklepy i ich okolice
Boiska, obiekty sportowe
Małe lokalne ulice
Szkoły i okolice
Inne
8. Jaka instytucja według Pana / i wpływa najbardziej na bezpieczeństwo mieszkańców?
Straż
Policja
Straż Miejska
9. Jakie typy przestępstw lub wykroczeń są w Pani/Pana opinii najbardziej uciążliwe społecznie?
Kradzieże
Napady i pobicia
Wymuszanie, wyłudzanie
Handel narkotykami, niedozwolonymi przedmiotami
Zakłócanie ciszy nocnej lub inne zakłócenia porządku publicznego
10. Co w Pana/ Pani opinii mogłoby poprawić stan bezpieczeństwa w gminie Żnin?

Nie widzę potrzeby poprawy tego stanu
Dodatkowe patrole policji na ulicach
Monitoring
Odpowiednie oświetlenie miejscowości


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .