Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Używanie komórek na przerwach.

1. Czy Pana/ Pani zdaniem, szkoła powinna pozwolić Państwa synowi/ córce na korzystanie z telefonu komórkowego/ smartfonu podczas przerw?
TAK NIE
2. Czy dostrzegają Państwo zagrożenia wynikające z korzystania z w/w sprzętu?
TAK NIE
3. Jakie zagrożenia dostrzegają Państwo wynikające z korzystania z komórek?
filmowanie i upublicznianie wizerunku innych osób bez ich zgody, co może być przyczyną problemów i konfliktów,
utrudniona kontrola aktywności internetowej dzieci,
rozprzestrzenianie się zjawiska cyberprzemocy (stawanie się agresorem lub ofiarą - np. poprzez negatywne komentowanie na portalach społecznościowych, ośmieszanie zastraszanie, nękanie itp. ) ,
możliwy negatywny wpływ na zdrowie przy intensywnym korzystaniu ze sprzętu,
ryzyko wzrostu kosztów za korzystanie z dodatkowych usług (poprzez ściąganie programów , dzwonków, tapet lub korzystanie z dodatkowych płatnych serwisów),
ryzyko uzależnienia się od telefonu i gier,


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .