Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

parafia w czańcu

* 1. W jakim jest pani/pan wieku
a) 25 – 34 lata
b) 35 – 44 lata
c) 45 – 54 lata
d) 55 lat i więcej
* 2. Jakie jest pani/pana wykształcenie
a) Podstawowe
b) Gimnazjalne
c) Zawodowe
d) Średnie
e) Wyższe
* 3. Jaki jest pani/pana stan cywilny
a) Panna / kawaler
b) Mężatka / żonaty
c) Rozwiedziona / rozwiedziony
d) Wdowa / wdowiec
* 4. Jaki jest pani/pana stan cywilny
a) Pracujący zatrudniony na umowę
b) Własna działalność gospodarcza
c) Bezrobotny
d) Emeryt / rencista
e) Inne ( jakie?) ………………………………………………………..
* 5. 1. Czy jest Pan/ni mieszkańcem wsi Czaniec?
a) Tak
b) Nie
* 6. Czy należy Pan/ni do lokalnej parafii?
a) Tak
b) Nie
* 7. Czy uczęszcza Pan/ni na Msze św.?
a) Tak, regularnie
b) Tak, nieregularnie
c) Tak, bardzo rzadko
d) Nie, w ogóle
* 8. Czy bierze Pan/ni udział w uroczystościach kościelnych?
a) Tak, regularnie
b) Tak, nieregularnie
c) Tak, bardzo rzadko
d) Nie, w ogóle
* 9. Czy uczestniczy Pan/ni w odpustach parafialnych?
a) Tak, regularnie
b) Tak, czasami
c) Tak, bardzo rzadko
d) Nie, w ogóle
* 10. Czy bierze Pan/ni czynny udział w tych uroczystościach?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć
* 11. 7. Czy włącza się Pan/ni w życie parafialne wsi?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć
* 12. 8. Jak często bierze Pan/ni udział w życiu parafii?
a) Regularnie
b) Czasami
c) Rzadko
d) Bardzo rzadko
e) W ogóle
* 13. 9. W jaki sposób włącza się Pan/ni w życie parafialne wsi?
a) Poprzez udział w uroczystościach kościelnych
b) Poprzez pracę na rzecz parafii
c) Poprzez współorganizację uroczystości kościelnych
d) Poprzez działalność w kole parafialnym
e) Inne (jakie?) ……………………………………………………………
f) Nie włączam się
* 14. 10. Kto prowadzi parafię w Czańcu?
a) Proboszcz
b) Proboszcz i wikary
c) Proboszcz i kilku księży
d) Proboszcz i siostry zakonne
e) Proboszcz, wikary i siostry zakonne
f) Inne (jakie?) …………………………………………………………
* 15. Czy w parafii jest organista?
a) Tak
b) Nie
* 16. Czy w parafii działają organizacje kościelne?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
* 17. Jakie organizacje działają przy parafii?
a) Oaza młodzieżowa
b) Neokatechumenat
c) Wspólnota matek
d) Wspólnota kobiet
e) Wspólnota mężczyzn
f) Ministranci
g) Chór
h) Inne (jakie?)
* 18. Czy Pana/ni udział w życiu parafialnym sprzyja nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
* 19. W jakim stopniu udział w życiu parafii sprzyja nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi?
a) W bardzo dużym
b) W dużym
c) W średnim
d) W małym
e) W bardzo małym
f) W ogóle
g) Nie mam zdania
* 20. Czy ma Pan/ni bliskich znajomych wśród współparafian?
a) Tak, wielu
b) Tak, kilku
c) Nie mam
* 21. Czy Pana/ni zdaniem wspólna organizacja uroczystości kościelnych sprzyja zawiązywaniu przyjaźni?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
* 22. W jakim stopniu udział w życiu parafii sprzyja nawiązywaniu przyjaźni?
a) W bardzo dużym
b) W dużym
c) W średnim
d) W małym
e) W bardzo małym
f) W ogóle
g) Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .