Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla gimnazjalistów

* 1. Rodzaj niepełnosprawności wpływa na moje nastawienie do osoby niepełnosprawnej.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 2. Niepełnosprawność umożliwia samodzielne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością fizyczną.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 3. Niepełnosprawność umożliwia samodzielne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 4. W moim otoczeniu są miejsca pracy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 5. Zatrudniłbym osobę niepełnosprawną fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 6. Zatrudniłbym osobę niepełnosprawną intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 7. Osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadają niższa pozycje społeczną.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Osoby niepełnosprawne fizycznie posiadają niższą pozycję społeczną.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 9. Z jakimi problemami według Ciebie zmagają się osoby niepełnosprawne ?
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Bariery architektoniczne w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej
Krzywdzące stereotypy na temat osób niepełnosprawnych
Dyskryminacja
Zależność od innych osób
Problemy w znalezieniu pracy
Bariery transportowe
Trudno powiedzieć
Inne, jakie ?
* 10. Jakie czynniki Twoim zdanie mogą wpływać na nastawienie do osób niepełnosprawnych ?
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Polityka państwa
Media
Sposób wychowania przez moich rodziców/opiekunów
Wpływ znajomych
Doświadczenia osobiste
Postawy osób niepełnosprawnych
Trudno powiedzieć
Inne, jakie ?
* 11. Widok osoby niepełnosprawnej fizycznie sprawia, że jestem zakłopotany.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 12. Widok osoby niepełnosprawnej intelektualnie wzbudza we mnie litość.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 13. Przeraża mnie kontakt z osobą niepełnosprawną intelektualnie.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 14. Chcę chodzić do klasy z osobą niepełnosprawną fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 15. Chcę chodzić do klasy z osobą niepełnosprawną intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 16. Nie lubię osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 17. Nie lubię osób niepełnosprawnych fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 18. Lubię rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 19. Lubię rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 20. Mogę wiele się nauczyć od osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 21. Mogę wiele się nauczyć od osób niepełnosprawnych fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 22. Myślę, że osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadają mocne strony.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 23. Myślę, że osoby niepełnosprawne fizycznie posiadają mocne strony.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 24. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są gorzej traktowane przez społeczeństwo.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 25. Osoby niepełnosprawne fizycznie są gorzej traktowane przez społeczeństwo.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 26. Osoby niepełnosprawne fizycznie są ciężarem dla społeczeństwa.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 27. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są ciężarem dla społeczeństwa.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 28. Toleruję osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 29. Toleruję osoby niepełnosprawne fizycznie.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 30. Mam taki sam stosunek do osób niepełnosprawnych jak do osób zdrowych.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 31. Płeć.
Kobieta
Mężczyzna
* 32. Wiek.
* 33. Miejsce zamieszkania.
Miasto
Wieś


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .