Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii - ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania zagrożenia narkomanią - N

W szkole prowadzone są badania dotyczące oceny skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Prosimy o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety. Dziękujemy za współpracę.
* 1. Czy podejmuje Pan/Pani działania profilaktyczne?
tak
nie
* 2. Z jakimi zachowaniami najczęściej spotyka się Pan/Pani u swoich wychowanków?
nigdyrzadkoczęstobardzo często
Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
Śmianie się, dokuczanie
Plucie
Zamykanie w toalecie
Kradzieże
Zmuszanie do czegoś
Szarpanie, wykręcanie rąk
Picie alkoholu
Zażywanie narkotyków
* 3. Czy na terenie szkoły spotkał/a się Pan/ Pani z następującymi zachowaniami uczniów?
nigdyrzadkoczęstobardzo często
Palenie papierosów
Picie alkoholu
Zażywanie narkotyków
Wymuszanie pieniędzy
* 4. Gdzie najczęściej mają miejsce zachowania naganne Twoich uczniów?
(zaznacz w skali od 1 do 5; 1- najczęściej, 5- najrzadziej)
12345
w szkole - na lekcji
w szkole - na przerwie
w szkolnej toalecie
na boisku szkolnym
na wycieczkach
* 5. Czy informował Pan/Pani uczniów podczas indywidualnych rozmów lub godzin wychowawczych o konsekwencjach zażywania narkotyków lub picia alkoholu?
TAK, TAKIE ZAJĘCIA JUŻ SIĘ ODBYŁY
NIE, NIGDY NIE PROWADZIŁEM/ŁAM TAKICH ZAJĘĆ
MAM W PLANIE WYCHOWAWCZYM TAKIE ZAJĘCIA
NIE UWAŻAM, ŻEBY TO BYŁO KONIECZNE
* 6. Jakie działania zaradcze podejmuje Pan/ Pani w przypadku nagannych zachowań uczniów? (max.3)
przeprowadzasz rozmowę indywidualną z uczniem
rozmawiasz w obecności dyrekcji
wzywasz do szkoły rodziców
poruszasz problem na godzinie wychowawczej
stosujesz kary przewidziane w Kodeksie Ucznia
* 7. W jaki sposób promuje Pan/ Pani właściwe zachowania uczniów? (max..3)
chwalę ucznia przed klasą
stawiam właściwą ocenę z zachowania
chwalę ucznia przed rodzicami
chwalę ucznia na apelu
daję uczniom przywileje
* 8. Jakie są według Pani/Pana przyczyny nagannych zachowań uczniów?
* 9. Czy według Pana/ Pani uczniowie są w szkole bezpieczni?
ZDECYDOWANIE TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE MAM ZDANIA
* 10. Czy według Pana/ Pani zdania działania profilaktyczne prowadzone przez szkołę są wystarczające?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
NIE MAM ZDANIA
11. Jakie według Pana/ Pani zagadnienia powinny być ujęte w nowym programie profilaktyki? Proszę podać propozycje.
* 12. Czy zna Pan/ Pani postanowienia Programu
Wychowawczo - Profilaktycznego obowiązującego w szkole?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
* 13. Czy mieliście Państwo wpływ na jego opracowanie?
TAK
NIE
NIE WIEM


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .