Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wizerunek Klubu Sportowego

1. Od jak dawna kibicuje Pan/Pani Olimpowi Grodków?
Moje kibicowanie dopiero się zaczyna
1 - 2 lat
3 - 5 lat
6 - 10 lat
11 - więcej
2. Jak często jest Pan/Pani na meczu Olimpu w sezonie?
1 – 3 razy w sezonie
4 – 6 razy w sezonie
7 – 10 razy w sezonie
11 – więcej
Nie byłem/byłam nigdy
3. Jakie skojarzenia wzbudza w Panu/Pani hasło Olimp Grodków? ( Proszę zaznaczyć max trzy odpowiedzi )
Zwycięstwo
Tradycja
Sukcesy
Szacunek
Prestiż
Historia
Duma
Całe moje życie
Ambicja
4. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą na hali w trakcie meczu?
Nadzwyczajna
Bardzo dobra
Dobra
Może być
Nic specjalnego
5. Jak ocenia Pan/Pani wizerunek klubu sportowego UKS Olimp Grodków
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Neutralnie
Raczej źle
Zdecydowanie źle
6. Proszę dokończyć według własnego uznania. Wizerunek to: ( proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi )
Działalność kibiców
Podstawa sukcesu
Dobra opinia i reputacja
Relacje z otoczeniem
Postawa na boisku
Wizytówka klubu
Relacje wewnątrz klubu
Marka
Działalność promocyjna
7. Co jest najważniejsze przy budowaniu wizerunku? ( maksymalnie 2 odpowiedzi )
Tradycja
Sukcesy sportowe
Kibice
Finanse
Reklama
Poziom klubu
Dobrzy działacze
8. Jak ocenia Pan/Pani aktywność marketingową Klubu oraz działania promocyjne?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Słabo
9. Jak ocenia Pan/Pani relacje na linii klub – kibic?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
10. Jak ocenia Pan/Pani stronę internetową klubu?
Bardzo dobrze, zawsze można znaleźć tam porcję świeżych newsów
Dobrze
Wymaga poprawek
Źle
11. Czy jest coś co według Pani/Pana powinno znajdować się na stronach
internetowych/profilu UKS Olimp Grodków a tego nie ma? Jeśli tak, proszę o
wpisanie co to takiego.
12. Co nie podoba się Panu/Pani lub brakuje w Klubie Olimp Grodków?
13. Co sądzisz o wprowadzeniu oficjalnych gadżetów z logiem UKS Olimp Grodków do sprzedaży?
Bardzo dobry pomysł
Dobry pomysł
To nic specjalnego
14. W jakiej wg Pana/Pani fazie rozwoju znajduje się obecnie UKS Olimp Grodków?
Dynamiczny rozwój
Stabilny rozwój
Zastój
Kryzys
15. Proszę podać płeć:
Kobieta
Mężczyzna
16. Wiek:
poniżej 18
19 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 60
Powyżej 60
17. Miejsce zamieszkania:
Grodków
Poza Grodkowem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .