Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia

1. Płeć
dziewczyna
chłopak
2. Wiek
6-9 lat
10-11 lat
12-15 lat
3. Co Twoim zdaniem jest ważne w życiu? (trzy najważniejsze)
udane życie rodzinne
dobre wykształcenie
dobrze płatna praca
pełne rozrywek życie
duże pieniądze
interesująca praca
spokojne życie
przyjaciele
bycie użytecznym dla ludzi
miłość
wolność
sprawiedliwość
wiara
tolerancja
wygląd
4. Kto jest dla Ciebie autorytetem? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
rodzice
nauczyciele
przyjaciele
znajomi
osoby popularne- piosenkarze, aktorzy
biznesmeni
sportowcy
politycy
duchowni
dziennikarze
naukowcy
nikt nie jest dla mnie autorytetem
5. Czy zgadzasz się z opinią, że ...
całkowicie się zgadzamraczej się zgadzamraczej się nie zgadzamzupełnie się nie zgadzam
Człowieka inteligentnego i wykształconego, ale jednocześnie bardzo złego nie można nazwać mądrym
Używanie kulturalnego języka jest bardzo ważne
Każdy młody człowiek powinien jakiś czas popracować na rzecz innych jako wolontariusz bez wynagrodzenia
Zabranie sobie cudzej rzeczy, która leży bez dozoru (np. telefonu lub aparatu z ławki na dworcu) jest w porządku
6. Kogo Twoim zdaniem należy szanować? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)
rodziców
przyjaciół
nauczycieli
znajomych
celebrytów
polityków
artystów
dziennikarzy
sportowców
duchownych
7. Czy czujesz się szanowany przez rodziców?
tak
nie
trudno powiedzieć
8. Czy czujesz się szanowany przez nauczycieli?
tak
nie
trudno powiedzieć
9. Czy czujesz się szanowany przez kolegów / koleżanki z klasy?
tak
nie
trudno powiedzieć
10. Czy uważasz się za osobę religijną? (niezależnie od udziału w praktykach religijnych)
głęboko wierzącą
wierzącą
raczej wierzącą
niewierzącą
11. Czy starasz się kierować w życiu zasadami zawartymi w Dekalogu (dziesięciu przykazaniach bożych)?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
12. Które z wymienionych cech postawisz na pierwszym miejscu, jako najważniejsze w codziennym życiu? Ponumeruj odpowiedzi od 1 - 3.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   miłość i rodzinna
 •   przyjaźń
 •   uznanie wśród znajomych
 •   religijność
 •   uczciwość
 •   pracowitość
 •   patriotyzm
 •   prawdomówność
 •   przestrzeganie prawa
 •   szacunek dla drugiego człowieka
 •   przebojowość
 •   tolerancja
 •   spryt
 •   rozrywkowość
13. Jaki wpływ na ukstzałtowanie Twoich poglądów na świat i życie mieli / miały?
bardzo dużydużymaływcale
rodzice
nauczyciele
dziadkowie
przyjaciele
koledzy
papież
zasady religijne (wiara)
własne przemyślenia
księża/ katecheci
pisarze
media
wybitne postacie historyczne
sportowcy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .