Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Motywowanie pracowników w korporacji

1. Ile lat pracujesz w tej firmie?
1-3 lata
4-6 lat
7-9 lat
10 i więcej lat
2. Obecnie zajmowane stanowisko
Doradca Klienta
Zastępca Kierownika
Kierownik
3. Jaką umową jesteś związana/y z pracodawcą?
Umowa zlecenie
Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na czas określony
Umowa o pracę na czas nieokreślony
4. Czy jesteś zadowolona/y z obecnie zajmowanego stanowiska?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
5. Czy jesteś zadowolona/y ze swojej pracy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
6. Czy uważasz, że Twoje obecne wynagrodzenie jest stosowne do stanowiska jakie zajmujesz i kwalifikacji, które posiadasz?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
7. Czy jesteś zadowolona/y z wynagrodzenia za pracę, którą wykonujesz?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
8. Jak oceniasz relację między współpracownikami w Twoim miejscu pracy?
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć
9. Czy znasz stosowany w Twojej firmie system wynagrodzenia (dodatkowej premii)?
Tak
Nie (przejdź do pytania 11)
10. Czy stosowany w firmie system wynagrodzenia (dodatkowej premii) jest dla Ciebie zrozumiały?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
11. Czy są Ci znane zasady awansowania w Twojej firmie na szczeblu filii (sklepów)?
Tak
Nie (przejdź do pytania 13)
12. Czy zasady awansowania w firmie na szczeblu filii (sklepów) są dla Ciebie zrozumiałe?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
13. Czy Twoi bezpośredni przełożeni mają wpływ na Twoje podejście do pracy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
14. Czy uważasz, że wysiłki i starania pracowników, które sprzyjają rozwojowi Twojej firmy są zauważone przez Twoich bezpośrednich przełożonych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
15. Czy uważasz, że wysiłki pracowników, które sprzyjają rozwojowi firmy są należycie wynagradzane?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
16. Czy praca w tej firmie daje Ci możliwość rozwoju zawodowego i uzyskaniu nowych kompetencji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
17. Czy uważasz, że w tym przedsiębiorstwie budowane jest przyjazne środowisko, które sprzyja efektywnej pracy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
18. W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Cię do pracy?
(Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź w półko z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej)
12345
Publiczne pochwały
Wynagrodzenie
Dobra renoma firmy
Dobre relacje z przełożonym
Możliwość korzystania ze szkoleń
Atrakcyjny pakiet socjalny
Odpowiednie środowisko do pracy
Możliwość rozwoju zawodowego
Ciekawa praca
Stabilność zatrudnienia
Podwyżka lub premia
Możliwość awansu
Sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
Zagrożenie utraty pracy
Szacunek i podziw współpracowników
Cel do osiągnięcia
Nagroda uznaniowa (np. bony, indywidualny prezent, wycieczka)
Wykonywanie pracy, którą się lubi
19. Jak oceniasz system motywacyjny, który funkcjonuje w Twojej firmie?
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć
20. Czy uważasz, że system motywacyjny Twojego pracodawcy jest skuteczny?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
21. Czy Twój bezpośredni przełożony stara się np. poprzez rozmowę oraz feedback motywować Cię do pracy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
22. Czy znane są Ci cele stawiane przed Tobą przez Twojego bezpośredniego przełożonego?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
23. Jaki według Ciebie jest stopień trudności postawionych przed Tobą celów?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Raczej niski
Bardzo niski
Trudno powiedzieć
24. Co najbardziej według Ciebie ma wpływ na zadowolenie z wykonywanej pracy?
(można zaznaczyć max.3 odpowiedzi)
Obiektywizm przełożonego
Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
Dobre i przyjazne relacje ze współpracownikami
Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji
Możliwość otrzymania nagrody i/lub premii
Dobre relacje z przełożonym
Stabilność zatrudnienia
Atrakcyjny pakiet socjalny i sportowy
Dobre środowisko w miejscu pracy
25. Czy uważasz się za osobę zmotywowaną do pracy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
26. Jaki sposób wynagrodzenia za dodatkowe osiągnięcia w pracy najbardziej Ci odpowiadają?
(można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
Podwyżka
Premia
Szkolenia
Nagroda uznaniowa (wycieczka, wyjazd integracyjny, bony, indywidualny prezent)
Awans
Delegowanie nowych obowiązków
Pochwała
27. Od czego według Ciebie zależy uzyskiwanie nagrody za realizację celów wyznaczonych przez pracodawcę? (można zaznaczyć max. 2 odpowiedzi)
Szczęście
Wynika z sympatii przełożonego do pracownika/ów
Stopnia zaangażowania
Jakości wykonywanej pracy
Zbiegu okoliczności
28. Co Cię najbardziej demotywuje do pracy?
(można wybrać max. 3 odpowiedzi)
Brak perspektyw rozwoju i awansu
Złe środowisko w pracy
Brak podwyżki i premii
Kary za brak realizacji celów
Zła komunikacja między pracownikami
Monotonia
Brak zainteresowania podwładnymi przez przełożonych
Wysokość wynagrodzenia
Dezorganizacja
Poranne wstawanie
Szeroka gama szkoleń, możliwość samodzielnej pracy
Nie ma takiej rzeczy
29. Czy rozważałaś/eś możliwość odejścia z firmy?
Nie rozważałam/em i nie rozważam odejścia z firmy
Kiedyś rozważałam/em odejście, ale teraz już nie
Rozważam, ale nie podjęłam/em żadnych działań związanych z odejściem
Podejmuję pewne działania, ale nie jestem jeszcze zdecydowana/y odejść
Podejmuję pewne działania i jestem zdecydowany odejść
30. Czy poleciłabyś/poleciłbyś komuś z rodziny lub znajomemu podjęcie pracy w firmie, w której pracujesz?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
31. Czy Twój pracodawca sprawdza poziom motywacji, skuteczność oraz zadowolenie ze stosowanych programów motywacyjnych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
32. Czy firma podejmuje działania naprawcze systemu motywacyjnego w obszarach, które wymagają poprawy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 33. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 34. Twoje wykształcenie
Podstawowe i niższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Wyższe
* 35. Wielkość miejscowości stałego pobytu
Wieś
Miasto do 20 tys.
Miasto od 21 tys. Do 100 tys.
Miasto od 101 tys. Do 500 tys.
Miasto powyżej 500 tys.
* 36. Wiek
18-23 lat
24- 29 lat
30-35 lat
36-41 lat
42-47 lat
48 lat i więcej
* 37. Wykształcenie ojca
Podstawowe i niższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Wyższe
* 38. Wykształcenie matki
Podstawowe i niższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Wyższe
* 39. Stan cywilny
Panna/kawaler
Mężatka/żonaty
Wdowa/wdowiec
Rozwiedziony/rozwiedziona
* 40. Ilość osób w gospodarstwie domowym?
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .