Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla rodziców - wartości i postawy kopia

1. Czy zna Pani/Pan realizowany przez szkołę program wychowawczy?
tak
nie
2. Czy Pani/Pana dziecko zna normy zachowania obowiązujące w naszej szkole?
tak
nie
nie wiem
3. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega norm zachowania w szkole?
tak
nie
nie wiem
4. Czy według Pani/Pana szkoła uczy:
taknie
postaw patriotycznych
postaw obywatelskich bycia członkiem rodziny
przywiązania do regionu
przeciwdziałania agresji
zdrowego stylu życia
zapobiegania patologiom i uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki)
5. Proszę wybrać 8 najważniejszych Pani/ Pana zdaniem wartości. Proszę ułożyć je od najważniejszej do mniej ważnej.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   zdrowie
 •   rodzina
 •   wiara
 •   kariera
 •   mądrość
 •   miłość
 •   solidarność
 •   odwaga
 •   szczęście
 •   punktualność
 •   wygląd
 •   uczciwość
 •   prawda
 •   sprawiedliwość
 •   praca
 •   bogactwo
 •   dobro
 •   tolerancja
 •   zabawa
 •   wolność
 •   przyjaźń
 •   odpoczynek
 •   marzenia
 •   bezpieczeństwo
6. Czy rozmawia Pani/ Pan ze swoim dzieckiem na temat wartości i norm zachowania?
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy
7. Jaki wzorzec dziecka-ucznia jest Pani/ Panu najbliższy?
dziecko, które zawsze stara się być take, jak tego życzyliby sobie rodzice
dziecko, które zawsze stara się najwięcej nauczyć w szkole
dziecko, które najbardziej stara się o popularność wśród kolegów i koleżanek
dziecko, które, stara się postępować w życiu tak, jak samo uważa za słuszne
8. Co motywuje Pani/Panadziecko do działania i pozytywnych zachowań?
postępy
pochwały
kary
groźby
sukcesy
porównanie do innych
odpoczynek
radość
nauka
zabawa
spotkania z rówieśnikami
nic


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .