Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Negocjacje B2B- test wiedzy

* 1. Imię i nazwisko
* 2. Co to jest PULL?
Strategia zespołowego wyznaczania celów
Technika używana w tzw. coachingu menedżerskim
Technika przekonywania której podstawą są pytania
* 3. Co oznacza zasada, że najlepsze negocjacje to takie których nie ma?
Kiedy sprzedajemy i rozpoczynają się negocjacje oznacza to konieczność ustępstw i zmiany naszej początkowej propozycji, a to nie jest korzystne
Negocjacje niekorzystnie wpływają na budowanie wzajemnego zaufania i niszczą dobre relacje pomiędzy kontrahentami
Powinno się ukrywać przed klientem fakt negocjacji i udawać, że to są zwykłe rozmowy handlowe
Przekonujemy do swojego rozwiązania, pokazujemy korzyści, obie strony się zgadzają co do początkowej propozycji lub jeśli zasoby w danej kwestii są nieograniczone
* 4. Które z poniższych pytań jest pytaniem zamkniętym?
Dlaczego, tak bardzo źle wykonałeś to zadanie?
Jak Pan myśli, kiedy moglibyśmy podpisać umowę: 12 czy 14 marca?
Z jakich powodów, to zdanie nie zostało wykonane prawidłowo?
* 5. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe?
PULL zazwyczaj zajmuje więcej czasu do PUSHa
Nie powinno się podczas jednego spotkania mieszać PULLa i PUSHa
Najefektywniej jest rozpocząć przekonywanie PULLem, a potem przejść na PUSH
* 6. Od czego powinno się rozpoczynać właściwe rozmowy negocjacyjne (pomijając wstęp i przywitanie)?
Od spraw ważnych, ale nie kontrowersyjnych
Od spraw konfliktowych, aby móc je szybko rozwiązać i już do nich nie powracać
Od kwestii błahych i lekkich, aby zbudować dobrą atmosferę
* 7. Co to jest wyjście awaryjne w negocjacjach?
Płaszczyzny porozumienia do których zawsze mogę się odwołać w sytuacji impasu
Odpowiedź na pytanie Co zrobię jak druga strona zerwie negocjacje?
Odpowiedź na pytanie Co zrobię jak druga strona przedstawi propozycję której nie mogę przyjąć?
* 8. Kiedy styl przekonywania PUSH jest najbardziej efektywny?
Decyzja została podjęta i nie jest korzystna dla osób przekonywanych
Druga strona chce negocjować tylko kwestie cenowe
Druga strona jest obiektywnie mniej doświadczona i ma mniejszą wiedzę na dany temat
* 9. Co to są płaszczyzny porozumienia w negocjacjach?
Wspólne obszary biznesowe i poza biznesowe które łączą negocjujące strony
Punkty negocjacyjne co do których obie strony zgadzają się ze sobą
W negocjacjach handlowych: potrzeby klienta które w pełni są realizowane przez rozwiązanie sprzedającego
* 10. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?
Efektywni negocjatorzy nie stosują tzw. etykietowania (zapowiadania komunikatu który ma za chwilę nastąpić), bo nie chcą, aby druga strona odgadła ich intencje
Efektywni negocjatorzy często upewniają się czy dobrze rozumieją propozycje drugiej strony
Efektywni negocjatorzy opowiadają drugiej stronie o swoich odczuciach, przemyśleniach etc.
* 11. Czego efektywni negocjatorzy unikają podczas negocjacji?
Mówienia o cenie
Zachwalania swoich propozycji i oferty
Zadawania zbyt dużej ilości pytań
* 12. Jakimi zagadnieniami zajmują się efektywni negocjatorzy przed negocjacjami?
* 13. Podaj 3 propozycje przydatnych strategi i taktyk, które warto zastosować podczas rozmów.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .