Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Program Rodzina 500+ po roku funkcjonowania - perspektywa pracowników służb publicznych

* 1. Płeć respondenta
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek respondenta
19 i mniej
20 – 24 lat
25 – 29 lat
30 – 34 lat
35 – 39 lat
40 lat i więcej
3. Wykształcenie respondenta
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
policealne / pomaturalne
* 4. Czy w Pani/Pana ośrodku (instytucji) wyodrębniono grupę pracowników socjalnych do obsługi (realizacji) programu Rodzina 500+?
Tak
Nie
Nie wiem
5. Staż pracy (proszę podać w latach przy właściwym polu, pozostałe pola proszę pozostawić puste)
Stażysta
Staż pracy w jednostce (jednostkach) samorządu terytorialnego
Staż pracy w jednostce (jednostkach) organizacyjnej pomocy społecznej
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej do realizacji programu Rodzina 500+
Inna forma zatrudnienia
* 6. Rodzaj jednostki, w której Pani/Pan realizuje program Rodzina 500+
Jednostka samorządu terytorialnego
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej
Inne
* 7. Świadczenie jest realizowane w miejscowości (wg liczby mieszkańców)
do 10 tys. powyżej 10 do 20 tys.
powyżej 20 do 50 tys. powyżej 50 do 100 tys.
powyżej 100 do 200 tys. powyżej 200 tys. do 500 tyś.
powyżej 500 tys. powyżej miliona


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .