Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena mobilności miejskiej w mieście Świeciu - Ankieta

Szanowni Państwo!

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w celu opracowywania Planu mobilności miejskiej Miasta Świecie.

Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut.
1. Czy korzysta Pani/Pan z samochodu znajdującego się w swoim gospodarstwie domowym?
tak
nie
nie mam samochodu
2. Jak podróżuje Pani/Pan po mieście?
zawsze samochodem
zawsze autobusem
zawsze rowerem
zawsze pieszo
przeważnie samochodem
przeważnie autobusem
przeważnie rowerem
przeważnie pieszo
w równym stopniu autobusem i samochodem
w inny sposób (w tym przewoźnicy prywatni, minibus)
3. Jaki jest główny cel Pani/Pana podróży?
praca
nauka
zakupy
sprawy osobiste
rekreacja/sprawy towarzyskie
4. Jak często korzysta Pani/Pan z autobusów Miejskiej Komunikacji Autobusowej w podróżach po mieście?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nie korzystam
5. Jak często korzysta Pani/Pan z usług przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach po mieście?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nie korzystam
6. Jakie są przyczyny wyboru przez Panią/Pana komunikacji autobusowej (publicznej, prywatnych minibusów) w podróżach miejskich?
jedyne dostępne źródło lokomocji po mieście
korzystanie z samochodu przez inną osobę
trudności z parkowaniem samochodu w miejscu docelowym
opłaty za parkowanie samochodu
nie korzystam
inne
7. Jakie są przyczyny wyboru przez Panią/Pana Miejskiej Komunikacji Autobusowej w podróżach miejskich?
lepsza siatka połączeń niż u przewoźników prywatnych, minibusów
większa częstotliwość kursowania niż u przewoźników prywatnych, minibusów
odpowiednie koszty przejazdu
lepsza jakość/komfort podróży niż u przewoźników prywatnych, minibusów
brak preferencji - wybieram tego kto przyjedzie szybciej
nie korzystam
inne
8. Jakie są przyczyny wyboru przez Panią/Pana przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach miejskich?
lepsza siatka połączeń niż w autobusach miejskich
większa częstotliwość kursowania niż autobusów miejskich
odpowiednie koszty przejazdu
lepsza jakość/komfort podróży niż w autobusach miejskich
brak preferencji - wybieram tego kto przyjedzie szybciej
nie korzystam
inne
9. Czy widzi Pani/Pan potrzebę utworzenia nowych linii/tras przejazdu Miejskiej Komunikacji Autobusowej?
tak
nie
nie mam zdania
10. Jakie są według Pani/Pana największe niedogodności w podróży autobusem Miejskiej Komunikacji Autobusowej?
czas oczekiwania (autobusy jeżdżą za rzadko)
brak bezpośredniego dojazdu
odległość do przystanków
brak wolnych miejsc siedzących
długi czas podróży
brak czytelnej i estetycznej informacji dla pasażerów w pojazdach/na przystankach
inne
nie mam zdania
11. Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena Miejskiej Komunikacji Autobusowej?
bardzo dobra
dobra
dostateczna
niedostateczna
nie mam zdania
12. Jakie elementy według Pani/Pana w Miejskiej Komunikacji Autobusowej wymagają poprawy?
częstotliwość kursowania
bezpośredniość połączeń
dostępność przystanków
punktualność kursowania
czas przejazdu (krótszy)
estetyka przystanków
informacja dla pasażerów w pojazdach/na przystankach
żadne
inne
nie mam zdania
13. Jak ocenia Pani/Pan dostępność miejsc parkingowych w mieście?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
14. Jak ocenia Pani/Pan jakość miejsc parkingowych w mieście?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
15. W jaki sposób według Pani/Pana miasto jest zakorkowane w godzinach szczytu?
bardzo duży
duży
średni
mały
wcale nie jest zakorkowane
16. Jak często korzysta Pani/Pan z roweru?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nie korzystam
17. Gdzie najczęściej jeździ Pani/Pan rowerem?
praca
nauka
zakupy
sprawy osobiste
rekreacja/sprawy towarzyskie
18. Jak ocenia Pani/Pan dostępność ścieżek rowerowych?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
19. Jak ocenia Pani/Pan stan ścieżek rowerowych?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
20. Czy według Pani/Pana istnieje konieczność tworzenia nowych ścieżek rowerowych?
tak
nie
nie mam zdania
21. Czy widzi Pani/Pan potrzebę wprowadzenia stacji/"parkingów" dla rowerów?
tak
nie
nie mam zdania
22. Czy jeśli stacje rowerowe/"parkingi" dla rowerów znajdowałyby się w pobliżu twojego miejsca pracy/nauki częściej korzystałaby/korzystałby Pani/Pan z tego środka transportu?

tak
nie
nie wiem
Metryczka
23. Płeć:
kobieta mężczyzna
24. Wiek:
16 – 24 25 – 44 45 – 67 powyżej 67
25. Status zawodowy:
student/uczeń pracujący bezrobotny emeryt/rencista
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .