Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

PRACA DYPLOMOWA

Witam,
Jestem słuchaczką Studiów Podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo proszę o uzupełnienie kwestionariusza, ponieważ wyniki uzyskane na jego podstawie są mi potrzebne do celów naukowych.
Podkreślam, że udział w badaniu jest dobrowolny, ankiety są anonimowe. Dane jakie na podstawie wyników będą wygenerowane zostaną opublikowane tylko i wyłącznie w mojej pracy dyplomowej.
Arkusz składa się z 2 części. Apeluję o szczere odpowiadanie na zadawane pytania, bez dłuższego zastanowienia i zgodnie z tym jak Pan/Pani postępuje. Istotną sprawą jest, by nie opuszczać żadnego stwierdzenia.


Z poważaniem
Marta Gocek
Część I
Pytania na temat szkolenia z którego był/była Pan/Pani najbardziej zadowolony/a spośród wszystkich swych doświadczeń ze szkoleniami.
1. Proszę podać swoją płeć:
kobietamężczyzna
płeć
2. Proszę pokreślić poziom wykształcenia jakie Pan/Pani posiada:
podstawowegimnazjalneśredniewyższe
wykształcenie
3. Proszę oszacować, w ilu szkoleniach brał/brała Pan/Pani udział w swojej karierze zawodowej?
2-34-67-9powyżej 10
Brałem/brałam udział w:
4. Proszę przypomnieć sobie szkolenie, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i określić swój stopień zadowolenia z poszczególnych elementów tego szkolenia:
bardzo niezadowolony/araczej niezadowolony/anie mam zdaniaraczej zadowolony/abardzo zadowolony/a
Treść szkolenia
Osoba trenera
Grupa szkoleniowa
Warunki panujące w sali
Moje nastawienie do tego szkolenia przed jego rozpoczęciem
Moje samopoczucie podczas szkolenia
5. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym treści szkolenia:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Na wstępie szkolenia osoba prowadząca wyjaśniła cel szkolenia.
Na początku szkolenia trener zapytał uczestników o oczekiwania jakie mają w związku z tym szkoleniem.
Podczas szkolenia prezentowano kwestie mi nieznane.
Podczas szkolenia prezentowano kwestie mi znane ale w ciekawy sposób.
Materiały wykorzystane przez trenera w szkoleniu były przeze mnie jednoznacznie rozumiane.
W trakcie szkolenia udzielono wskazówek jak w praktyce zastosować zdobytą na szkoleniu wiedzę i nabyte umiejętności.
Podawane na szkoleniu przykłady i analizowane przypadki były związane z realnymi sytuacjami.
Ćwiczenia stosowane podczas szkolenia były adekwatne do jego treści.
6. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym osoby przeprowadzającej szkolenie czyli trenera:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Nie używał nieznanego żargonu.
Używał zrozumiałego słownictwa.
Mówił krótko i na temat.
Stosował metody interaktywne, aktywizujące uczestników.
Potrafił wywołać u uczestników poczucie bezpieczeństwa.
Wykazał się dużą wiedzą merytoryczną.
Był osobą kompetentną.
Wykazał się dużą wiedzą praktyczną.
Był osoba tolerancyjną.
Dbał o to by wszyscy byli równo traktowani.
Próbował narzucić uczestnikom swój punkt widzenia.
7. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym grupy szkoleniowej:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Grupa szkoleniowa dawała mi poczucie bezpieczeństwa.
Czułem/łam akceptację grupy.
Nie miałem/miałam obaw przed krytyką ze strony innych uczestników.
Odczuwałem/łam życzliwość w grupie.
Na szkoleniu istniała możliwość wymiany poglądów i korzystania z doświadczeń współuczestników.
W szkoleniu brały udział osoby które zajmują podobne stanowiska.
8. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących salę szkoleniową:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Była przestronna.
Była jasna dzięki dostępowi światła z zewnątrz.
Posiadała odpowiednie oświetlenie elektryczne.
Nie było w niej słychać hałasu z zewnątrz.
Odczuwałem/łam w niej komfort termiczny.
Istniała możliwość regulacji temperatury.
Pomieszczenie było estetyczne.
Pomieszczenie było czyste i zadbane.
Nic nie rozpraszało wzroku.
Nie występowały uciążliwe zapachy.
Miejsca do siedzenia były wygodne.
Na wyposażeniu sali znajdował się sprzęt dobrej jakości.
Obsługa podczas przerw była życzliwa i sprawna.
9. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących Pana/Pani sytuację przed szkoleniem:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Przystąpiłem/łam do szkolenia z pozytywnym nastawieniem.
Brałem/łam udział w szkoleniu z własnej woli.
Zostałem/łam wysłany/a na szkolenie przez swoją firmę.
Miałem/łam wpływ na wybór szkolenia na które zostałem/łam skierowany/a.
10. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani najbardziej zadowolony/zadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących Pana/Pani odczucia podczas szkolenia.
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Czułem/łam się onieśmielony/na.
Odczuwałem/łam presję.
Odczuwałem/łam obniżenie nastroju.
Czułem/łam obawy przed ośmieszeniem się przed innymi uczestnikami.
Czułem/łam, że posiadam większa wiedze niż trener.
Nie miałem/łam motywacji do tego by zaangażować się w szkolenie.
Część II
Pytania na temat szkolenia z którego był/była Pan/Pani najbardziej niezadowolony/a spośród wszystkich swych doświadczeń ze szkoleniami.
11. Proszę przypomnieć sobie szkolenie, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona i określić swój stopień niezadowolenia z poszczególnych elementów tego szkolenia:
bardzo niezadowolony/araczej niezadowolony/anie mam zdaniaraczej zadowolony/abardzo zadowolony/a
Treść szkolenia
Osoba trenera
Grupa szkoleniowa
Warunki panujące w sali
Moje nastawienie do tego szkolenia przed jego rozpoczęciem
Moje samopoczucie podczas szkolenia
12. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani bardzo niezadowolony/niezadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym treści szkolenia:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Na wstępie szkolenia osoba prowadząca wyjaśniła cel szkolenia.
Na początku szkolenia trener zapytał uczestników o oczekiwania jakie mają w związku z tym szkoleniem.
Podczas szkolenia prezentowano kwestie mi nieznane.
Podczas szkolenia prezentowano kwestie mi znane ale w ciekawy sposób.
Materiały wykorzystane przez trenera w szkoleniu były przeze mnie jednoznacznie rozumiane.
W trakcie szkolenia udzielono wskazówek jak w praktyce zastosować zdobytą na szkoleniu wiedzę i nabyte umiejętności.
Podawane na szkoleniu przykłady i analizowane przypadki były związane z realnymi sytuacjami.
Ćwiczenia stosowane podczas szkolenia były adekwatne do jego treści.
13. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym osoby przeprowadzającej szkolenie czyli trenera:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Nie używał nieznanego żargonu.
Używał zrozumiałego słownictwa.
Mówił krótko i na temat.
Stosował metody interaktywne, aktywizujące uczestników.
Potrafił wywołać u uczestników poczucie bezpieczeństwa.
Wykazał się dużą wiedzą merytoryczną.
Był osobą kompetentną.
Wykazał się dużą wiedzą praktyczną.
Był osoba tolerancyjną.
Dbał o to by wszyscy byli równo traktowani.
Próbował narzucić uczestnikom swój punkt widzenia.
14. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł/wyszła Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona i w odniesieniu do tego szkolenia określić stopień zgodności z twierdzeniem dotyczącym grupy szkoleniowej:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Grupa szkoleniowa dawała mi poczucie bezpieczeństwa.
Czułem/łam akceptację grupy.
Nie miałem/miałam obaw przed krytyką ze strony innych uczestników.
Odczuwałem/łam życzliwość w grupie.
Na szkoleniu istniała możliwość wymiany poglądów i korzystania z doświadczeń współuczestników.
W szkoleniu brały udział osoby które zajmują podobne stanowiska.
15. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących salę szkoleniową:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Była przestronna.
Była jasna dzięki dostępowi światła z zewnątrz.
Posiadała odpowiednie oświetlenie elektryczne.
Nie było w niej słychać hałasu z zewnątrz.
Odczuwałem/łam w niej komfort termiczny.
Istniała możliwość regulacji temperatury.
Pomieszczenie było estetyczne.
Pomieszczenie było czyste i zadbane.
Nic nie rozpraszało wzroku.
Nie występowały uciążliwe zapachy.
Miejsca do siedzenia były wygodne.
Na wyposażeniu sali znajdował się sprzęt dobrej jakości.
Obsługa podczas przerw była życzliwa i sprawna.
16. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani bardzo niezadowolony/niezadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących Pana/Pani sytuację przed szkoleniem:
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Przystąpiłem/łam do szkolenia z pozytywnym nastawieniem.
Brałem/łam udział w szkoleniu z własnej woli.
Zostałem/łam wysłany/a na szkolenie przez swoją firmę.
Miałem/łam wpływ na wybór szkolenia na które zostałem/łam skierowany/a.
17. Proszę ponownie odwołać się do szkolenia, z którego wyszedł Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona i dla tego szkolenia określić stopień prawdziwości twierdzeń opisujących Pana/Pani odczucia podczas szkolenia.
zdecydowanie nie zgadzam sięraczej się nie zgadzamnie mam zdaniaraczej się zgadzamzdecydowanie się zgadzam
Czułem/łam się onieśmielony/na.
Odczuwałem/łam presję.
Odczuwałem/łam obniżenie nastroju.
Czułem/łam obawy przed ośmieszeniem się przed innymi uczestnikami.
Czułem/łam, że posiadam większa wiedze niż trener.
Nie miałem/łam motywacji do tego by zaangażować się w szkolenie.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .