Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Broń palna - szansa czy zagrożenie?

Jestem studentką prawa oraz administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W swojej pracy magisterskiej na temat pozwolenia na broń palną w Polsce, chciałabym zawrzeć badania społeczne, których celem będzie zebranie opinii dotyczącej kwestii posiadania broni.
Zapraszam do wzięcia udziału w poniższym badaniu społecznym.
Dbając o Państwa prawo do ochrony prywatności, ankieta jest anonimowa.
* 1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
* 2. Status społeczny:
Uczeń/student Wyższe wykształcenie Średnie wykształcenie Wykształcenie zawodowe
* 3. Wiek
18-25 26-40 41-55 56 i więcej
* 4. Miejsce zamieszkania
Wieś Miasto do 50 tys. mieszkańców Miasto 50-250 tys.mieszk. Miasto 250-500 tys.mieszk. Miasto ponad 500 tys. mieszkańców
* 5. Czy czujesz się bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkasz?
Tak Nie
* 6. Czy użyłbyś broni w celach samoobrony?
Tak Nie
* 7. Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia kto posiada broń?
Tak Nie
* 8. Kwestie związane z dostępem do broni są według Ciebie:
Bardzo ważne Ważne Nieistotne
* 9. Czy jesteś za ułatwieniem dostępu do broni?
Tak Nie
* 10. Jak według Ciebie wpłynie łatwiejszy dostęp do broni na przestępczość?
Przestępczość wzrośnie Przestępczość zmaleje Pozostanie bez zmian
* 11. Czy miałeś kiedykolwiek kontakt z bronią (np.na strzelnicy)?
Tak Nie
* 12. Czy posiadasz broń palną?
Jeśli TAK, zaznacz opcję TAK
Jeśli NIE, zaznacz odpowiedz NIE i przejdz do pytania nr 14
TAK NIE
13. W jakim celu posiadasz broń?
Ochrony osobistej Ochrony osób i mienia Łowieckim Rekonstrukcji historycznych Kolekcjonerskim Pamiątkowym Szkoleniowym Sportowym
* 14. Czy znasz procedurę przyznawania pozwolenia na broń palną w Polsce?
Jeśli TAK, to przejdz do pytania następnego.
Jeśli NIE, przewiń ankietę na sam koniec i wciśnij opcję GOTOWE.
Tak Nie
15. Czy według Ciebie obecna procedura jest:
Zbyt łagodna Zbyt restrykcyjna Odpowiednia
16. Opisz jakie zmiany chciałbyś/łabyś wprowadzić w obecnej procedurze wydawania pozwoleń na broń.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .