Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola samorządu terytorialnego w kształtowania środowiska przyrodniczego w woj. małopolskim i świętokrzyskim

* 1. Proszę wybrać określenie, które wg Pana/i najlepiej definiuję środowisko przyrodnicze
stanowi nie tylko przekształconą przyrodę, ale zawiera także elementy antropogeniczne
ogół elementów naturalnych w mniejszym lub większym stopniu przekształconych przez gospodarczą działalność człowieka
środowisko najmniej zmienione przez działalność gospodarczą i występujące tylko na niewielkich obszarach globu
elementy takie jak: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba oraz organizmy żywe
* 2. W jakim stopniu realizacja działań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego w Pan/i gminie jest istotna?
jest bardzo ważnym aspektem
ważna, ale nie najważniejsza
tak samo ważna jak inne obszary
nieistotna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .