Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie dotyczące roli i kompetencji współczesnego menedżera

* 1. Płeć ankietowanego:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek ankietowanego:
Poniżej 20 20-30 31-40 41-50 Powyżej 50
* 3. Jakiej płci według Pana/Pani powinien być współczesny menedżer?
Kobieta Mężczyzna Kobieta lub mężczyzna
* 4. Czy według Pana/Pani płeć menedżera ma wpływ na jego zarządzanie?
Tak Nie Nie mam zdania
* 5. W jakim wieku powinien być współczesny menedżer?
Poniżej 20 20-30 31-40 41-50 Powyżej 50
* 6. Czy według Pana/Pani menedżerem:
może zostać każdy trzeba się urodzić, nie można się tego nauczyć może zostać osoba, posiadająca odpowiednie kompetencje i umiejętności
* 7. Czy menedżer powinien wykazywać się fachową wiedzą z zakresu nad jakim pracuje jego zespół?
Tak Nie Nie mam zdania
* 8. Które z cech menedżerskich są według Pana/Pani najważniejsze?
Otwartość na ludzi i komunikatywność Zdolność motywowania do działania Konsekwentność w decyzjach Wytrwałość w dążeniu do celu Kompetentność
* 9. Jakie umiejętności według Pana/Pani powinien posiadać współczesny menedżer, aby skutecznie wypełniać swoją rolę?
Umiejętność kontroli pracowników Umiejętność przewodzenia innymi Umiejętność negocjacji Umiejętność pracy zespołowej Umiejętność motywowania pracowników Umiejętność szybkiego uczenia się Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność komunikowania się
* 10. Czy uważa Pan/Pani, że menedżer powinien stale rozwijać posiadane umiejętności i kompetencje?
Tak Nie Nie mam zdania
* 11. Jaką rolę pełni współczesny menedżer?
Rolę decyzyjną Rolę informacyjną Rolę interpersonalną
* 12. Menedżer to inaczej:
Przełożony Lider Dyrektor Przywódca Kierownik Szef


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .