Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta kopia

Szanowni Państwo,
jestem studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na potrzeby pracy magisterskiej prowadzę badania dotyczące wpływu obchodów Powstania Wielkopolskiego i Warszawskiego na wizerunek miast Poznania oraz Warszawy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane odpowiedzi, posłużą mi tylko i wyłącznie w celach naukowych. Uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania. Dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Poniżej znajduje się lista określeń opisujących Powstanie Wielkopolskie oraz Powstanie Warszawskie. Proszę zaznaczyć te które kojarzą się Panu/Pani z danym Powstaniem.
Zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi. Jeśli dane stwierdzenie Twoim zdaniem nie pasuję do żadnego z Powstań, pozostaw puste pole.
Powstanie WarszawskiePowstanie Wielkopolskie
Bohaterski wyczyn
Wykorzystana szansa
Pochopna decyzja
Konieczny krok
Nieznane wydarzenie
Niepotrzebny rozlew krwi
Przemilczane wydarzenie
Odzyskane nadzieje
Ważny element historii Polski
Mało ważny element historii Polski
Heroiczna walka
Dobra decyzja
* 2. Poniżej znajduję się lista filmów. Proszę wskazać te, które według Pana/Pani wiedzy dotyczą Powstania Warszawskiego oraz te, które dotyczą Powstania Wielkopolskiego
w każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Powstanie WarszawskiePowstanie WielkopolskieŻadne z powyższych
Republika Ostrowska
Eroica
Parszywa dwunastka
Hiszpanka
Kolumbowie
Lista Schindlera
Czas Honoru
Kanał
Miasto 44
Szeregowiec Ryan
Pogranicze w ogniu
* 3. Skąd czerpie Pan/Pani wiedzę na temat Powstania Warszawskiego oraz Powstania Wielkopolskiego?
Zaznacz dowolną ilość odpowiedzi
Powstanie WarszawskiePowstanie Wielkopolskie
Filmy fabularne
Seriale
Ekspozycje muzealne
Książki
* 4. Które z nich mają Pana/Pani zdaniem największy wpływ na wizerunek Powstania Warszawskiego, a które na wizerunek Powstania Wielkopolskiego?
Zaznacz dowolną liczbę odpowiedzi
Powstania WarszawskiegoPowstania Wielkopolskiego
Filmy fabularne
Seriale
Ekspozycje muzealne
Książki
* 5. Obraz Powstania Warszawskiego oraz Powstania Wielkopolskiego w kulturze uważa Pan/Pani za:
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Zdecydowanie NegatywnyNegatywnyNie mam zdaniaPozytywnyZdecydowanie Pozytywny
Powstanie Warszawski
Powstanie Wielkopolskie
* 6. Proszę o wyrażenie przez Pana/Panią opinii na temat obchodów Powstania Warszawskiego.
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Całkowicie się nie zgadzamRaczej się nie zgadzamNie mam zdaniaRaczej się zgadzamCałkowicie się zgadzam
Obchody przyczyniają się do budowania wizerunku Warszawy
Myślę, że są zbędne
Uważam, że organizowanie obchodów jest bardzo potrzebne
Nie mają wpływu na postrzeganie miasta
Obchody pomagają zachowywać pamięć o bohaterach
* 7. Proszę o wyrażenie przez Pana/Panią opinii na temat obchodów Powstania Wielkopolskiego.
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Całkowicie się nie zgadzamRaczej się nie zgadzamNie mam zdaniaRaczej się zgadzamCałkowicie się zgadzam
Obchody przyczyniają się do budowania wizerunku Poznania
Myślę, że są zbędne
Uważam, że organizowanie obchodów jest bardzo potrzebne
Nie mają wpływu na postrzeganie miasta
Obchody pomagają zachowywać pamięć o bohaterach
* 8. Jakie wydarzenia zorganizowane w ramach obchodów Powstania Warszawskiego wpłynęły najlepiej na postrzeganie Warszawy w Pana/Pani oczach?
Wskaż 3 odpowiedzi
Inscenizacja walk Powstańczych
Przemówienia polityków
Składanie kwiatów na grobach i pomnikach Powstańców
Nadawanie odznaczeń Państwowych
Apele Pamięci
Zapalenie Ognia na kopcu Powstania Warszawskiego
Ekspozycje muzeum Powstania Warszawskiego
* 9. Jakie wydarzenia zorganizowane w ramach obchodów Powstania Wielkopolskiego wpłynęły najlepiej na postrzeganie Poznania w Pana/Pani oczach?
Wskaż 3 odpowiedzi
Obóz Powstańczy na Placu Wolności w Poznaniu
Bieg Powstania Wielkopolskiego
Bezpłatne zwiedzanie muzeum Powstania Wielkopolskiego
Inscenizacja walk Powstańczych
Składanie kwiatów na grobach i pomnikach Powstańców
Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania
* 10. Jaki wpływ niesie ze sobą organizowanie obchodów Powstania Warszawskiego oraz Powstania Wielkopolskiego na wizerunek Warszawy oraz Poznania?
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Bardzo małyMałyNie ma wpływuDużyBardzo duży
Powstanie Warszawskie
Powstanie Wielkopolskie
* 11. Proszę określić siłę odziaływania Powstania Warszawskiego na wizerunek:
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Bardzo małaMałaNie ma wpływuDużaBardzo duża
Warszawy
Województwa Mazowieckiego
Polski
* 12. Proszę określić siłę odziaływania Powstania Wielkopolskiego na wizerunek:
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Bardzo małaMałaNie ma wpływuDużaBardzo duża
Poznania
Województwa Wielkopolskiego
Polski
* 13. Proszę wskazać rubrykę która najbardziej odpowiada Pana/Pani przekonaniom
W każdym wierszu zaznacz tylko jedną odpowiedź
Całkowicie się nie zgadzamRaczej się nie zgadzamNie mam zdaniaRaczej się zgadzamCałkowicie się zgadzam
Dzięki temu że miasto pamięta o swojej przeszłości staję się dla mnie atrakcyjniejszym miejscem
Uważam że na wizerunek Poznania większy wpływ ma kinematografia niż obchody Powstania Wielkopolskiego
Uważam że na wizerunek Poznania większy wpływ mają obchody Powstania Wielkopolskiego niż kinematografia
Uważam że na wizerunek Warszawy większy wpływ ma kinematografia niż obchody Powstania Warszawskiego
Uważam że na wizerunek Warszawy większy wpływ mają obchody Powstania Warszawskiego niż kinematografia
Miasta które promują swoje dziedzictwo odbieram lepiej niż te które tego nie robią.
Emocję jakie wiąże z danym Powstaniem Narodowym, przekładają się na moje postrzeganie miasta
Obchody Powstania Narodowego zachęcają do odwiedzenia miasta
* 14. Czy brał Pan/Pani udział w obchodach?
Powstania Wielkopolskiego
Powstania Warszawskiego
Powstania Wielkopolskiego i Warszawskiego
Żadnego z powyższych
* 15. Czy interesuję się Pan/Pani historią?
Tak
Nie
* 16. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 17. Wiek
Mniej niż 18 lat
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46-60
Powyżej 60 lat
* 18. Miejsce zamieszkania
Warszawa
Poznań
Inne miasto w Wielkopolsce
Inne miasto w Polsce, poza Wielkopolską
* 19. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .