Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Próba oceny efektywności działań policji w szkołach ponadgimnazjalnych.

1. Czy Twoim zdaniem praca Policji spełnia społeczne oczekiwania?
tak
nie
trudno powiedzieć
2. 1a. Dlaczego praca Policji spełnia (nie spełnia) oczekiwania społeczeństwa?
3. Jaki jest Twój stosunek do Policji?
pozytywny
negatywny
4. Jakie czynniki Twoim zdaniem wpływają na stosunek do Policji?
poczucie bezpieczeństwa, które gwarantuje
obraz Policji w mediach
własne doświadczenia z Policją
opinie członków rodziny, znajomych
inne:…………………………………………………………………………………….
5. Czy miałeś/Aś kiedyś kontakt z Policją?
tak
nie (przejdź do pytania numer 9)
6. W jakich okolicznościach?
ako świadek
jako poszkodowany
jako sprawca przestępstwa
7. Jak oceniasz swoje doświadczenia z Policją?
pozytywnie
negatywnie (przejdź do pytania numer 8)
trudno powiedzieć
8. Co miało wpływ na Twoją ocenę?
uprzejmość policjanta
szybkie wyjaśnienie sprawy
zaangażowanie policjanta
inne:……………………………………………………………………………………………….
9. Dlaczego negatywnie oceniasz swoje doświadczenia z Policją?
brak życzliwości ze strony policjanta
brak kompetencji policjanta
brak zaangażowania
nie wyjaśnienie sprawy
inne:……………………………………………………………………………………………………
10. Czy Twoim zdaniem policjanci często patroluj okolice Twojej szkoły?
tak
nie
11. Jak często widujesz policjantów w pobliżu swojej szkoły?
codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
wcale
12. Czy obecność policjantów w okolicy miejsca Twojej nauki zwiększa Twoje poczucie bezpieczeństwa?
tak
nie
nie wiem
13. Jaki jest Twoim zdaniem poziom bezpieczeństwa w Twojej szkole?
niski
przeciętny
wysoki
14. Co można byłoby zrobić w celu poprawy Twojego poczucia bezpieczeństwa w szkole?
wizyty policjantów w szkole
przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu bezpieczeństwa
wprowadzenie zajęć prowadzonych przez policjantów
umożliwienie anonimowych zgłoszeń
15. Co według Ciebie oznacza termin edukacja dla bezpieczeństwa?
16. Czy uważasz, że ten przedmiot jest potrzebny?
tak
nie
nie wiem
17. Z jakimi przestępstwami najczęściej spotykasz się w szkole?
handel narkotykami
kradzieże
wymuszanie haraczy
alkoholizm
cyberprzestępstwo/piractwo
18. Czy w szkole organizowane są zajęcia prowadzone przez Policjantów?
tak
nie
19. Jak często organizowane są zajęcia prowadzone przez Policjantów?
raz w roku
raz na semestr
raz w miesiącu
raz w tygodniu
20. Jaka jest tematyka prowadzonych zajęć?
21. Czy twoim zdaniem takie zajęcia są potrzebne?
tak
nie
trudno powiedzieć
22. Czy wpływają one na poczucie Twojego bezpieczeństwa?
tak
nie
trudno powiedzieć
23. Czy wpływają one na zmianę wizerunku Policji?
tak
nie
trudno powiedzieć
24. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
25. Wiek:
26. Miejsce nauki:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance