Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie Satysfakcji Klientów przez lokale gastronomiczne w Lublinie

Proszę o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Zebrane dane posłużą do napisania pracy licencjackiej za uczelni Politechnika Lubelska. Kwestionariusz na celu uzyskanie opinii dotyczącej badania satysfakcji klientów przez lokale świadczące usługi gastronomiczne w Lublinie.
Proszę o uważne przeczytanie poniższych pytań, a także zaznaczenie odpowiedzi zgodnie z stanowiskiem Państwa firmy w danej kwestii. Zawarte w kwestionariuszu pytania są jednokrotnego wyboru, chyba że treść pytania dopuszcza inną możliwość. Prowadzone badania są anonimowe.
* 1. Czy posiadają Państwo wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001?
Tak
Nie
Jesteśmy w trakcie wdrażania
Nie wiem
* 2. Czy Państwa lokal bada satysfakcję klienta?
W przypadku nieprowadzenia badań roszę przejść do metryczki.
Tak
Nie
Nie wiem
3. Czy prowadzone przez Państwa badania są anonimowe?
Tak
Nie
4. Do jakich klientów kierują Państwo swoje badania?
Klienci wybierani są w sposób przypadkowy
Głównie do stałych klientów lokalu
Przeważnie do nowych klientów lokalu
5. Jaki jest procent uzyskanych odpowiedzi spośród wszystkich rozesłanych kwestionariuszy?
0-20 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100%


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .