Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ działań CSR na wizerunek Grupy L’Oréal

* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 30 tys. mieszkańców
Miasto od 30 tys. do 50 tys. mieszkańców
Miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców
Miasto od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców
Miasto od 250 tys. i więcej mieszkańców
* 3. Za odpowiedzialną społecznie uważa się firmę (w skali 1-5):
012345
szanującą pracowników
płacącą podatki
przestrzegającą prawa
dbającą o konsumentów, kontrahentów i dostawców
troszczącą się o środowisko naturalne
* 4. Jakie warunki powinna spełniać firma odpowiedzialna społecznie:
Dobrze traktować pracowników
Postępować zgodnie z prawem
Oferować pewność zatrudnienia
Płacić podatki
Uczciwie traktować dostawców i podwykonawców
Dbać o środowisko naturalne
Wspierać społeczności lokalne
Zatrudniać osoby niepełnosprawne i z grup nieuprzywilejowanych
* 5. Czy fakt, że firma jest zaangażowana społecznie zachęciłby Pana/Panią do zakupu?
Tak
Nie
Nie wiem
* 6. Skąd Pana(i) zdaniem w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zaangażowania firm w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu:
ze względu na lepszy wizerunek w mediach
ze względu na chęć zwiększenia sprzedaży
chcą przyciągnąć najlepiej wykwalifikowanych pracowników
z poczucia obowiązku
z troski o środowisko naturalne
chcą utrzymywać lepsze relacje z rządem i instytucjami publicznymi w celu załatwiania swoich interesów
* 7. Jakie czynniki, oprócz ceny, bierze Pan(i) pod uwagę przy zakupie produktu?
Informacje o łamaniu praw człowieka
Informacje o nieprzestrzeganiu norm jakościowych
Informacje na temat testowaniu produktu na zwierzętach
Informację o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego
Żadna z powyższych
Nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .