Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Uwarunkowania i skutki choroby alkoholowej w opinii Dorosłych Dzieci Alkoholików

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat
3. Stan cywilny
Panna/kawaler
Mężatka/żonaty
Rozwódka/rozwodnik
Wdowa/wdowiec
4. Kto w rodzinie nadużywał alkoholu?
Matka
Ojciec
Oboje rodziców
Rodzeństwo
5. Jak często nadużywano alkoholu?
Codziennie
Co najmniej trzy razy w tygodniu
Przynajmniej raz na tydzień
Rzadziej
6. Jakie są Twoje obecne relacje z rodzicami?
Bardzo dobre
Raczej dobre
Raczej słabe
Bardzo słabe
7. Czy znane jest Ci pojęcie DDA?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
8. Kim w Twojej opinii jest DDA?
Osoba dorosła uzależniona od alkoholu
Osoba dorosła, która wychowywała się z rodzinie z problemem alkoholowym
Dziecko, którego prawni opiekunowie uzależnieni są alkoholu
Osoba nieletnia uzależniona od alkoholu
9. Czy wiesz gdzie DDA mogą szukać pomocy?
Tak, sam(a) interesowałam się tą kwestią
Raczej tak, ale nigdy nie szukałem(am) konkretnych informacji
Raczej nie, nie interesowałem(am) się tym
Nie, nie sądziłem(am), że istnieje możliwość pomocy
10. Czy czujesz się osobą skrzywdzoną w dzieciństwie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
11. Czy uważasz się za osobę samotną?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
12. Czy okazywanie uczuć jest dla Ciebie trudne?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
13. Czy czujesz potrzebę stałego kontrolowania siebie i innych?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
14. Czy odczuwasz częsty brak poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
15. Czy jesteś osobą o wysokim poczuciu własnej wartości?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
16. Czy posiadasz kłopoty z przeżywaniem radości i zabawy?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
17. Czy uważasz, że wydarzenia z dzieciństwa w znacznym stopniu wpłynęły na Twoje obecne relacje z najbliższymi?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
18. Jak oceniasz swoją obecną sytuację rodzinną?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
19. Czy obecnie jesteś osobą szczęśliwą?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
20. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Kariera zawodowa
Rodzina
Życie towarzyskie
Wiara
Pasje i zainteresowania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .