Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola komunikacji w funkcjonowaniu organizacją

Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wpływu komunikacji na funkcjonowanie organizacji. Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą służyć wyłącznie w celach naukowych. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i zajmuje kilka minut. Proszę o szczere i spontaniczne odpowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
Do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46 lat i więcej
* 3. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. W organizacji pracuję:
Mniej niż 1 rok
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
21 lat i więcej
* 5. Ilu pracowników liczy firma, w której Pan/Pani pracuje:
Do 10
10-50
60-100
Powyżej 100
* 6. W jakiej branży Pan/Pani pracuje:
Finanse i bankowość
IT, telekomunikacja
Handel i sprzedaż
Media
Turystyka i hotelarstwo
Public Relations
Inżynieria i technologia
* 7. Charakter mojej pracy polega na:
Kierowaniu podwładnymi
Współpracy w zespole pracowniczym
Jestem samodzielnym specjalista
* 8. Mój kontakt z przełożonym jest:
Bardzo dobry
Średni
Słaby
* 9. Gdy zaczęłam/zacząłem pracę w organizacji:
Przydzielono mi mentora/eksperta, który uczył mnie zasad panujących w firmie
Otrzymałam/otrzymałem materiały do samodzielnej nauki
Nie byłam/byłem wprowadzony-wszystko wiem z własnych obserwacji
* 10. Poziom komunikacji w organizacji oceniam:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
11. Jeśli w firmie, w której Pan/Pani pracuje pojawiają się problemy z zakresu komunikacji interpersonalnej proszę o wskazanie jakie ( można wybrać max 5 odpowiedzi), jeśli nie występują proszę o przejście do następnego pytania:
Bariery w komunikacji między działami
Ograniczona otwartość w komunikacji
Duża rola plotki w firmie
Bariery w przepływie informacji z dołu do góry
Brak spójności w komunikacji
Blokowanie informacji przez kierowników
Brak odpowiednich narzędzi komunikacyjnych
Nieefektywne wykorzystanie istniejących narzędzi komunikacyjnych
Brak jasnego podziału odpowiedzialności za komunikację wewnętrzną
Niedocieranie na czas informacji niezbędnych pracownikom do codziennej pracy
* 12. W mojej pracy dominująca forma przekazu to:
Bezpośrednia rozmowa
Kontakt telefoniczny
Droga elektroniczna (wiadomości email)
Raporty służbowe
* 13. W kontaktach w miejscu pracy najbardziej preferuję jako formę przekazu:
Bezpośrednia rozmowa
Kontakt telefoniczny
Droga elektroniczna (wiadomości email)
Raporty służbowe
* 14. Komunikację ze swoimi współpracownikami oceniam:
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
* 15. By rozwiązać bariery w komunikacji w miejscu pracy najczęściej stosuję:
Kompromis
Współpracę
Rywalizację
Uleganie
Unikanie
* 16. Lepiej porozumiem się z osobami swojej płci:
Tak
Nie
* 17. Przełożony omawia ze mną zakres obowiązków:
Tak
Nie
* 18. Emocje mają wpływ na moje kontakty z współpracownikami:
Tak
Nie
* 19. Czy podczas rozmowy z drugą osobą zwraca Pan/Pani uwagę na mowę ciała:
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
* 20. Podczas rozmowy bezpośredniej najczęściej zwraca Pan/Pani uwagę na:
Styl wypowiedzi
Treść wypowiedzi
Ton, siła wypowiedzi
Mimikę twarzy i postawę ciała
* 21. Jak często pracodawca organizuje szkolenia dotyczące komunikacji w pracy:
Raz na kwartał
Rak w roku
Nie są organizowane


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .