Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie poziomu zadowolenia ze szkolenia "WUR sprzedaży" Helikon Meble Biurowe S.A.

* 1. Jak oceniasz szkolenie, w którym brałeś/brałaś udział?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
trudno powiedzieć
* 2. Co Ci się podobało na szkoleniu?
* 3. Czego zabrakowało?
* 4. Jak oceniasz zaangażowanie trenera w znalezienie odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytania?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
* 5. Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne trenera?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
* 6. Jak oceniasz przydatność informacji/wiedzy/wskazówek przekazanych przez trenera w swojej codziennej pracy?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
* 7. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach/warsztatach szkoleniowych organizowanych przez firmę?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
* 8. Jak oceniasz wpływ warsztatu szkoleniowego na Twój rozwój zawodowy?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
* 9. Czy oceniasz pozytywnie wpływ działań szkoleniowych na poziom realizowanych przez Ciebie zadań?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
* 10. Czy szkolenia w których brałeś udział w ramach obowiązków służbowych zachęciły Cię do szkolenia indywidualnego?
tak
nie
trudno powiedzieć
* 11. Czy poleciłbyś szkolenie znajomemu, który pracuje w firmie, w której się one nie odbywają?
tak
nie
trudno powiedzieć
* 12. W jakim stopniu szkolenia/warsztaty/scenki, w których brałeś/brałaś udział w 2016r wpłynęły na poprawę relacji między pracownikami?
bardzo nisko
nisko
średnio
wysoko
bardzo wysoko
* 13. Czy uważasz, że szkolenia kolidują z Twoimi obowiązkami zawodowymi?
zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
* 14. Czy po odbyciu szkoleń czujesz, że Twoja pozycja w firmie umacnia się?
tak
nie
trudno powiedzieć
* 15. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 16. Wiek
poniżej 30
30-40
powyżej 40
* 17. Wykształcenie
podstawowe
średnie
wyższe (licencjackie)
wyższe (magisterskie)
doktorat/podyplomowe
* 18. Staż pracy w handlu
do 2 lat
3-5 lat
6-10 lat
10-15 lat
powyżej 15 lat
* 19. Ilość szkoleń z zakresu technik sprzedaży w których uczestniczyłeś/łaś?
1
2-5
powyżej 5


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .