Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Programy lojalnościowe

Ankieta skierowana jest do uczestników programów lojalnościowych ORLEN VITAY, Shell ClubSmart, BP PAYBACK. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 7 minut.
* 1. Czy jest Pan(i) członkiem programu lojalnościowego stacji paliw/ zbiera Pan(i) punkty za tankowanie lub zakupy na stacji, które później można wymienić na nagrody rzeczowe? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak.
Nie.
* 2. W którym programie lojalnościowym uczestniczy Pana(i) najczęściej? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Orlen Vitay.
Shell ClubSmart.
BP Payback.
Inny. Jaki?
3. Od jak dawna uczestniczy Pan(i) w tym programie? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Od kilku dni/ tygodni.
Od miesiąca do pół roku.
Od ponad pół roku do roku.
Od ponad roku.
Nie pamiętam.
4. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o programie lojalnościowym stacji paliw? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Z reklamy w telewizji.
Z reklamy w prasie.
Z reklamy w radiu.
Z reklamy w Internecie.
Z mediów społecznościowych.
Od rodziny, przyjaciół, znajomych.
Od pracownika stacji benzynowej.
Z innych źródeł, jakich?
5. Dlaczego zapisał(a) się Pan(i) do programu lojalnościowego stacji paliw? Co najbardziej skłoniło Pana(nią) do zapisania się do tego programu? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Drobne nagrody rzeczowe, które można uzyskać za niewielką liczbę punktów.
Wartościowe przedmioty, które można uzyskać za większą liczbę punktów.
Zniżki na paliwo.
Usługi oferowane przez partnerów stacji benzynowej.
6. Czy kiedykolwiek zmienił Pan(i) miejsce dokonywania zakupów ze względu na bardziej atrakcyjny program lojalnościowy oferowany przez inną sieć stacji benzynowych? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak.
Nie.
7. Czy uczestnictwo w programie lojalnościowym wzbudza u Pana(i) uczucie lojalności i skłania do dokonywania zakupów na konkretnej stacji benzynowej? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak.
Nie.
8. Na ile jest Pan(i) zadowolona(y) z programu lojalnościowego? Odpowiedzi proszę udzielić korzystając ze skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony(a), a 5 oznacza bardzo zadowolony(a).
12345
12345
Bardzo niezadowolony - bardzo zadowolony
9. Korzystając ze skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan(i) program lojalnościowy swojemu znajomemu, gdzie 0 oznacza, że na pewno Pan(i) nie poleci, a 10 oznacza, że na pewno Pan(i) poleci.
012345678910
012345678910
Na pewno nie polecę - na pewno polecę
10. Co zmienił(a)by Pan(i) w programie lojalnościowym? Jakich zmian by Pan(i) oczekiwał(a)? Można zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi.
Bardziej atrakcyjne nagrody za mniejszą liczbę punktów.
Większe i/ lub częściej występujące rabaty na paliwo.
Stały rabat na paliwo dla lojalnych klientów należących do programu (2% po roku, 5% po 3 latach, 10% po 6 latach).
Jedna darmowa wizyta na myjni za każdy rok uczestnictwa w programie, przy założeniu użycia karty przynajmniej raz w miesiącu.
Włączenie do programu większej liczby partnerów, u których można byłoby wymieniać punkty na nagrody.
Inne. Jakie?
Na koniec proszę, aby Pan(i) zaznaczył(a) odpowiedzi na kilka pytań statystycznych.
* 11. Proszę zaznaczyć swoją płeć.
Kobieta.
Mężczyzna.
* 12. Proszę zaznaczyć swój wiek.
29 lat lub mniej.
30–39 lat.
40-49 lat.
50 lat lub więcej.
* 13. Jakie ma Pan(i) wykształcenie (ostatnia ukończona szkoła)?
Podstawowe/ Gimnazjalne/ Zasadnicze zawodowe.
Średnie/ policealne/pomaturalne.
Wyższe/ licencjat.
* 14. Jaka jest wielkość miejscowości, w której obecnie (głównie) Pan(i) mieszka?
Wieś.
Miasto do 50 tys. mieszkańców.
Miasto 51 - 500 tys. mieszkańców.
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców.
* 15. W jakim województwie głównie Pan(i) mieszka?
Dolnośląskie.
Kujawsko-pomorskie.
Lubelskie.
Lubuskie.
Łódzkie.
Małopolskie.
Mazowieckie.
Opolskie.
Podkarpackie.
Podlaskie.
Pomorskie.
Śląskie.
Świętokrzyskie.
Warmińsko-mazurskie.
Wielkopolskie.
Zachodniopomorskie.
* 16. Proszę określ swoją główną, aktualną sytuację zawodową.
Uczę się/ studiuję.
Pracuję.
Jestem na urlopie macierzyńskim / wychowawczym.
Jestem na emeryturze / rencie.
Jestem bezrobotna(y).
Nie pracuję, zajmuję się domem.
Inna sytuacja.
* 17. Jaki jest miesięczny dochód netto Pan(i) gospodarstwa domowego (po odprowadzeniu podatków)?
Poniżej 1000 zł.
1000-2999 zł.
3000-4999 zł.
5000 zł i powyżej.
Odmawiam odpowiedzi.
Dziękuję za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .