Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Segregacja odpadów na terenie miasta Bogatynia

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
15-18 lat
19-25 lat
26-39 lat
40-55 lat
56-69 lat
70 i więcej
3. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
4. Sytuacja zawodowa
Uczeń/student
Praca dorywcza
Praca stała
Bezrobotny
Emeryt/Rencista
Gospodyni domowa
5. Miejsce Pana/Pani zamieszkania
Dom jednorodzinny
Dom wielorodzinny
Blok
Inne
6. Jaka jest wielkość Pani/Pana gospodarstwa domowego ?
1
2
3
4
5 i więcej
7. Czy segreguje Pan/Pani odpady ?
Tak
Nie
8. Jeśli tak to które ? (Można wybrać kilka odpowiedzi)
Makulatura
Baterie
Szkło
Odpady organiczne
Tworzywa sztuczne
Niepotrzebne leki
Metale
Inne
9. Jeśli nie to dlaczego ? (Można wybrać kilka odpowiedzi)
Nie mam na to czasu
Za dużo z tym roboty
Uważam, że nie ma to sensu
10. Co robi Pan/Pani z odpadami niebezpiecznymi : lekarstwami, bateriami, żarówkami ?
Wyrzucam do przeznaczonych do tego pojemników
Wyrzucam do normalnych pojemników
11. Czy ma Pan/Pani zwierzę ? (Psa,kota)
Tak
Nie
12. Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyłeś TAK, to jak Pan/Pani postępuje z odchodami swojego pupila ?
Wyrzucam do przeznaczonych do tego pojemników
Nic nie robię
13. Czy chodzi Pan/Pani na zakupy z własna torbą ?
Tak
Nie
14. Czy uważa Pan/Pani , że w państwa regionie jest odpowiedni system gospodarki odpadami ?
Tak
Nie
15. Co zachęciłoby Pana/Panią do segregowania odpadów ? (Można wybrać kilka odpowiedzi)
Niższe opłaty za odbiór odpadów
Więcej pojemników i łatwiejszy dostęp do nich
Nie wiem
16. Czy uważa Pan/Pani ,że segregowanie odpadów przynosi korzyści ?
Tak
Nie
Nie wiem
17. Jeśli tak to jakie ? (Można wybrać kilka odpowiedzi)
finansowe
poprawa stanu środowiska
mniej zdegradowane środowisko w przyszłości
lepsze samopoczucie, że robię coś dobrego dla środowiska
lepsze samopoczucie, że wypełniam obywatelski obowiązek
18. Czy zetknął się Pan/Pani z nieprawidłowym postępowaniem ze śmieciami (dzikie wysypiska w lesie, zaśmiecanie rowów, spalanie odpadów domowych piecach albo na powierzchni terenu.)
Tak
Nie
19. Czy wie Pan/Pani, jakie instalacje do przeróbki śmieci funkcjonują niedaleko Waszej miejscowości (składowisko odpadów, kompostownia, sortownia, inne)?
Tak
Nie
20. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę z zakresu gospodarki odpadami
Nie znam tej tematyki
Średnio oreientuję się w tym temacie
Wiem dużo na temat gospodarki odpadami
21. Co jest, Pana/Pani zdaniem, najlepszym sposobem na polepszenie gospodarki odpadami? (Można wybrać kilka odpowiedzi)
Zmiana prawa na bardziej liberalne
Zaostrzenie prawa i jego bezwzględne przestrzeganie
Powszechna edukacja na ten temat
Wdrażanie segregacji odpadów i sprawna jej obsługa
Stosowanie zachęt dla mieszkańców (np. obniżenie opłat )
Sytuacja jest beznadziejna nic nie da się poprawić
Nie wiem
22. Czy wie Pan/Pani jaka firma odbiera odpady w regionie ?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance