Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test

* 1. 1. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
5 - Bardzo dobrze 4 - Dobrze 3 - Średnio 3 - Wystarczająco 1 - Niewystarczająco