Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Preferencje polityczne

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
Poniżej 20 lat
20-25 lat
26-30 lat
30-35 lat
Powyżej 35 lat
* 3. Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje?
Uczę się
Studiuję dziennie
Studiuję zaocznie
Pracuję
Studiuję i pracuję
Jestem na emeryturze/rencie
Jestem bezrobotny
* 4. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 20 tyś mieszkańców
Miasto powyżej 20 tyś. do 50 tyś. mieszkańców
Miasto powyżej 50 tyś. mieszkańców do 100 tyś.
Miasto powyżej 100 tyś mieszkańców.
* 5. Czy uważa Pan/Pani, że polityka w Polsce idzie w dobrym kierunku?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 6. Czy wie Pan/Pani z ramienia jakiej partii politycznej startował w wyborach obecny prezydent Polski?
Tak
Nie
* 7. 7. Czy wybór obecnego prezydenta Polski jest dla Pana/Pani zadowalający? (jeśli wybrał(a) Pan/Pani odpowiedź „tak” lub „nie mam zdania” proszę pominąć pytanie 8)
Tak
Nie
Nie mam zdania
8. Dlaczego wybór obecnego prezydenta Polski nie jest dla Pani/Pana zadowalający?
możliwość wielokrotnego wyboru
Nie wywiązuje się ze swoich obietnic.
Nie robi nic dla dobra państwa i społeczeństwa.
Dlatego, że popieram kogoś innego.
Bo głosowałem/am na kogoś innego.
Ponieważ nikt nie jest odpowiedni.
* 9. Czy brał(a) Pan/Pani udział w ostatnich wyborach parlamentarnych? ( jeśli „nie”, zapraszamy do pytania nr 11, jeśli „tak” należy pominąć pytanie nr 11)
Tak
Nie
10. Jaką partię poparł(a) Pan/Pani w ostatnich wyborach parlamentarnych?
PIS (Prawo i Sprawiedliwość)
PO (Platforma Obywatelska)
Kukiz’15
Nowoczesna
PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)
KORWIN (Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)
11. Dlaczego nie brał(a) Pan/Pani udziału w wyborach parlamentarnych?
Nie było odpowiedniego kandydata
Była brzydka pogoda
Nie było mnie w mojej miejscowości
Jeden głos nic nie zmieni
* 12. Czym w największym stopniu kieruje się Pan/Pani przy podejmowaniu swojej decyzji w czasie wyborów?
Sondażami
Programem partii
Liderami partii
Własnymi przekonaniami
Opinią najbliższych
Niczym
* 13. Proszę określić poziom swojej wiedzy na temat polityki w Polsce?
Bardzo mała (znam podstawowe nazwiska i partie)
Bawi mnie (interesują mnie afery, wpadki polityków)
Denerwuje mnie (za dużo jej w mediach)
Średnia (interesują mnie tylko najważniejsze fakty)
Bardzo duża (znam bardzo dobrze cały system polityczny w Polsce)
* 14. Czy interesuje się Pan/Pani polityką? (jeśli „nie”, to dziękujemy za poświęcony czas naszej ankiecie)
jeśli "nie" należy zakończyć ankietę
Tak
Nie
15. Proszę określić swoją aktywność w sferze polityki.
Nie jestem w ogóle aktywny
Uczestniczę jedynie w wyborach
Aktywnie uczestniczę w kole naukowym na temat polityki
Przynależę do partii politycznej
Podczas wyborów jestem w komisji
16. Jak często ogląda, słucha bądź szuka Pan/Pani informacji na temat polityki w Państwie?
Każdego dnia tygodnia
Do 3 razy w tygodniu
Przynajmniej raz w tygodniu
Raz na dwa tygodnie
Raz na cztery tygodnie
Rzadziej niż raz na cztery tygodnie
17. Jakie partie polityczne Pan/Pani popiera?
możliwość wielokrotnego wyboru
PIS (Prawo i Sprawiedliwość)
PO (Platforma Obywatelska)
Kukiz’15
Nowoczesna
PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)
KORWIN (Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)
18. Dlaczego popiera Pan/Pani te partie?
możliwość wielokrotnego wyboru
Tworzą ją eksperci w dziedzinie polityki, znający się na rządzeniu krajem
Troszczą się o dobro zwykłych obywateli
Głoszą liberalne poglądy
Głoszą konserwatywne poglądy ( ceni tradycyjne normy i wartości )
Dążą do zachowania obecnego porządku politycznego
Dążą do całkowitej zmiany obecnego porządku politycznego
Dążą do pełnej integracji z Unią Europejską
Dążą do pełnej niezależności Polski i oderwania jej od Unii Europejskiej
Głoszą potrzebę zaostrzenia przepisów w sprawie imigrantów przybywających do Polski
Głoszą potrzebę łagodzenia przepisów w sprawie imigrantów przybywających do Polski
19. Najlepsza i najgorsza partia według Pana/Pani to
Najlepsza:
Najgorsza:
20. Czy ma Pan/Pani idola politycznego? (Jeśli „nie” proszę pominąć pytanie 21).
Tak
Nie
21. Kto jest Pana/Pani idolem politycznym?
Lech Wałęsa
Donald Tusk
Zbigniew Ziobro
Andrzej Duda
Bronisław Komorowski
Janusz Korwin-Mikke
Rafał Grupiński
Andrzej Biernat
Jarosław Kaczyński
22. Który z polityków według Pana/Pani dba najbardziej o interesy społeczeństwa?
23. Czy uważa Pan/Pani, że należało zmienić partię polityczną rządzącą w Polsce? (jeśli odpowiedział(a) Pan/Pani „Nie” lub „nie mam zdania” to należy pominąć pytanie 24)
Tak
Nie
Nie mam zdania
24. Dlaczego uważa Pan/Pani, że należało zmienić partię polityczną rządzącą w Polsce?
możliwość wielokrotnego wyboru
Nie wywiązywała się ze swoich obietnic.
Nie robiła nic dla dobra państwa i społeczeństwa.
Dlatego, że popieram inną partię.
25. Czy zamierza Pan/Pani zajmować się polityką w przyszłości?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .