Ukończono 0%
* 1. Oceniany pracownik stara się rozpoznać oczekiwania osób, dla których wykonuje dane zadanie, oraz zaspokoić ich potrzeby.
1 - Nie zgadzam się
5 - Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 2. Oceniany pracownik jest otwarty na zmiany i sprawnie dostosowuje się do nowych sytuacji lub warunków
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 3. Oceniany pracownik aktywnie poszukuje coraz lepszych rozwiązań, szuka usprawnień i optymalizacji
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 4. Oceniany pracownik jest kreatywny i innowacyjny, zgłasza twórcze pomysły
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 5. Oceniany pracownik otwarcie przyjmuje krytyczne informacje
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 6. Oceniany pracownik dba o jakość swojej pracy, stara się unikać błędów i dopilnować szczegółów
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 7. Oceniany pracownik asertywnie komunikuje swoje opinie i oceny
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 8. Oceniany pracownik potrafi pracować pod presją stresu
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 9. Oceniany pracownik pracuje produktywnie, jego praca przekłada się na satysfakcjonujące rezultaty
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 10. Oceniany pracownik prawidłowo określa priorytety, potrafi wybrać to co najważniejsze i poświęcić temu najwięcej uwagi
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 11. Oceniany pracownik zadania realizuje terminowo
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 12. Oceniany pracownik ma wystarczające umiejętności by samodzielnie wykonać powierzone mu zadania
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 13. Oceniany pracownik jasno i precyzyjnie wyraża swoje myśli
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 14. Oceniany pracownik chętnie dzieli się posiadaną wiedzą
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 15. Oceniany pracownik dba o sprawny przepływ informacji, przekazuje informacje szybko i kompletnie
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 16. Oceniany pracownik jest bezkonfliktowy
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 17. Oceniany pracownik chętnie pomaga współpracownikom, angażuje się w sukces całego zespołu, a nie tylko swoje indywidualne zadania
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 18. Oceniany pracownik podejmuje decyzje w oparciu o jasne i racjonalne kryteria, analizuje korzyści i straty wynikające z jego decyzji
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 19. Oceniany pracownik gdy pojawia się problem, bierze odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 20. Oceniany pracownik rozumie strategię swojej firmy
1 – Nie zgadzam się
5 – Całkowicie się zgadzam
1 2 3 4 5
* 21. Jakie szkolenia rekomendujesz tej osobie?
Zarządzanie czasem
Współpraca i komunikacja w zespole
Twórcze myślenie
Myślenie biznesowe i strategiczne
Finanse dla niefinansisty
Zarządzanie projektem
Podejmowanie decyzji
Asertywność
* 22. Jakie są najmocniejsze zalety, największy potencjał i umiejętności ocenianej osoby
* 23. Jakie są najważniejsze zagadnienia do poprawy (słabsze strony, problemy, błędy)
* 24. W jaki sposób można lepiej wykorzystać potencjał tej osoby w firmie (np. inne zadania – jakie?, nowe stanowisko – jakie?)?
* 25. Oceniany pracownik jest moim
podwładnym
przełożonym
współpracownikiem
* 26. W jakim dziale pracujesz?
administracja
finanse i księgowość
inny
IT
marketing i PR
personalny
szkolenia


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .