Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
W związku z prowadzonymi przez mnie badaniami na potrzeby pracy magisterskiej chciałabym Cię poprosić o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Temat mojej pracy dotyczy zjawiska globalizacji, roli mediów oraz preferencji estetycznych wśród młodzieży licealnej. Badania są anonimowe, a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych w Katedrze Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Łódzkim. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi.

Wpływ mediów na globalizację preferencji estetycznych

* 1. Płeć:
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek:
* 3. Klasa:
* 4. Czy znane jest Ci pojęcie "globalizacja"?
Tak
Nie
* 5. Pojęcie globalizacji kojarzy Ci się z:
(zaznacz wszystkie odpowiedzi, które uważasz za słuszne)
międzynarodowością międzykulturowością
kulturą światową amerykanizacją
polityką technologią
globalną wioską swobodnym przepływem informacji
* 6. Według Ciebie globalizacja jest zjawiskiem:
pozytywnym
negatywnym
nie wiem
* 7. Które z poniższych skutków globalizacji uważasz za ważne w swoim życiu?
(zaznacz wszystkie odpowiedzi, które uważasz za słuszne)
możliwość poznawania osób z różnych stron świata
istnienie kultury popularnej
możliwość współuczestniczenia w różnych wydarzeniach bez wychodzenia z domu (np. transmisje koncertów, MTV Video Music Awards)
* 8. Jak rozumiesz pojęcie "kultura wysoka"?
* 9. Jak rozumiesz pojęcie "kultura popularna"?
* 10. Jak rozumiesz pojęcie "preferencje estetyczne"?
* 11. Czym się interesujesz?
(zaznacz wszystkie odpowiedzi odnoszące się do Ciebie)
muzyka taniec teatr
film komiks grafika komputerowa
rysunek literatura fotografia
architektura DIY design
ilustracje moda
* 12. Skąd najczęściej czerpiesz informacje, nowiny, inspiracje dotyczące Twoich zainteresowań?
(zaznacz wszystkie odpowiedzi odnoszące się do Ciebie)
Youtube Facebook
Twitter Snapchat
Pinterest (lub podobne)
* 13. Skąd najczęściej czerpiesz informacje, nowiny, inspiracje dotyczące Twoich zainteresowań?
Telewizja (wymień kanały np. MTV bądź programy np. Taniec z gwiazdami)
Prasa (wymień tytuły gazet/czasopism)
Blogi (jakie?)
Stacje radiowe (wymień)
Tematyczne strony www (wymień)
* 14. Dzięki mediom wiele dziedzin sztuki z różnych zakątków świata trafia do naszych domów. Czy według Ciebie upowszechnianie muzyki, filmów, fotografii itp. poprzez media jest zjawiskiem pożytecznym?
zdecydowanie nie
raczej nie
nie wiem
raczej tak
zdecydowanie nie
* 15. Czy media mają wpływ na kształtowanie Twoich zainteresowań?
zdecydowanie nie
raczej nie
nie wiem
raczej tak
zdecydowanie tak
* 16. Według Ciebie, poprzez globalizację różnych dziedzin sztuki:
ujednolicane są zainteresowania oraz preferencje - wszyscy w danym czasie słuchają utworów jednego zespołu, ubierają się wedle danej mody, wykonują DIY lub chcą zajmować się profesjonalną fotografią - co uważasz za zatracanie indywidualizmu
mody przecież szybko się zmieniają, więc masz dostęp do różnorodnych form i dziedzin sztuki, dzięki czemu możesz poznawać i próbować wielu rzeczy
* 17. Według Ciebie, młodzież:
a) woli, gdy ich zainteresowania są podobne do tych promowanych przez media
b) woli, gdy ich zainteresowania są sprzeczne do tych promowanych przez media
18. Dzięki temu młodzi ludzie:
(Jeśli w pytaniu 17 zaznaczyłeś/łaś odpowiedź A, w tym pytaniu zaznacz te odpowiedzi, które uważasz za słuszne. Jeśli zaznaczyłeś/łaś odpowiedź B, pomiń to pytanie)
czują przynależność mają wiele wspólnych tematów do rozmowy
nie czują się wyobcowani, gorsi wiedzą, co jest na topie
czują się modni
19. Dzięki temu młodzi ludzie:
(Jeśli w pytaniu 17 zaznaczyłeś/łaś odpowiedź B, w tym pytaniu zaznacz te odpowiedzi, które uważasz za słuszne. Jeśli zaznaczyłeś/łaś odpowiedź A, pomiń to pytanie)
czują się awangardowi
czują się niezależni w swoich wyborach
więcej czasu poświęcają na poszukiwaniach tego, co ich interesuje
świadomie kreują swoje opinie na temat sztuki
* 20. Czym według Ciebie powinna charakteryzować się krytyczna postawa wobec treści promowanych przez media?
* 21. Czy według Ciebie szkoła uczy krytycznej postawy wobec mediów?
tak
nie
nie wiem
Dziękuję, Marta Pacholczyk!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .