Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie na migracjami

* 1. Proszę zaznaczyć Pana/Pani kraj pochodzenia
Egipt
Maroko
Tunezja
* 2. Proszę podać region, z którego Pan/Pani pochodzi (dotyczy regionu w kraju pochodzenia).
* 3. Proszę podać region, z którego pochodzi Pana/Pani ojciec (dotyczy regionu w kraju pochodzenia).
Nie wiem
* 4. Kiedy po raz pierwszy wyjechał/a Pan/Pani ze swojego kraju?
* 5. Obywatelstwo (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
egipskie
marokańskie
tunezyjskie
polskie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .