Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - język angielski

* 1. Czy lubisz przychodzić na lekcje języka angielskiego prowadzone przeze mnie?
Tak
Nie
Nie wiem
* 2. Czy czas na lekcji jest Twoim zdaniem właściwie przeze mnie wykorzystany?
Jeśli nie, to dlaczego tak uważasz i co warto zmienić?
* 3. Czy jasno i zrozumiale przekazuję omawiane treści? Uzasadnij wypowiedź.
* 4. Co powinnam zmienić w prowadzeniu zajęć?
5. W jaki sposób mogłabym urozmaicić zajęcia z języka angielskiego?
Zaproponuj własne pomysły na nasze lekcje.
* 6. Czy Twoim zdaniem lekcje języka angielskiego są: (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)
nudne
interesujące
trudne
łatwe
typowe
nietypowe
zachęcały mnie do pracy i uczestnictwa w zajęciach
zniechęcały mnie do angażowania się w zajęcia
* 7. Największe trudności podczas zajęć sprawiały mi:
(można zaznaczyć 3 odpowiedzi)
zabieranie głosu w dyskusjach
praca w grupach
praca w parach
praca indywidualna
praca z tekstem
gramatyka
odgrywanie ról, gry symulacyjne
praca metodą projektu
rozumienie tekstu słuchanego
* 8. Na lekcjach języka angielskiego preferujesz metody:
(możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
praca metodą projektu
podające (wykład, pogadanka)
praca w małych grupach, w parach
burza mózgów
praca z tekstem
gry dydaktyczne
scenki, odgrywanie ról
praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (filmy, internet, prezentacje multimedialne)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .